Aktualności Chris Beale, Partner Zarządzający Alinda Capital Partners w wywiadzie dla Gazety Polskiej

22.02.2018

W tygodniku Gazeta Polska (21/2) ukazał się wywiad przeprowadzony przez Patrycję Modracką z Partnerem Zarządzającym Alinda Capital Partners, Chrisem Beale.

W rozmowie poruszone zostały kwestie atrakcyjności polskiego rynku dla inwestycji zagranicznych, nastroju inwestorów w świetle wyzwań geopolitycznych, a także wpływu funduszy unijnych na rozwój Polski. Chris Beale wskazał Polskę jako dobre miejsce do inwestycji, z uwagi na stabilność ekonomiczną, dobre wskaźniki wzrostu gospodarczego oraz optymistyczne prognozy dotyczące polskiego PKB w przyszłości. Zwrócił również uwagę na przedsiębiorczość Polaków, pracowitość i nastawienie na sukces, wyraził uznanie dla efektywnego wykorzystania przez Polskę funduszy unijnych. „Polska jest nie tylko największą gospodarką w Europie Środkowej, lecz także niewątpliwie jednym z najbardziej atrakcyjnych kierunków z punktu widzenia inwestycji zagranicznych” – powiedział Chris Beale.

Stabilność systemu prawnego oraz inwestycje w infrastrukturę i rozwój innowacji są uznawane przez inwestorów jako kwestie wymagające szczególnej uwagi decydentów w Polsce. Wyzwaniami na przyszłość będzie zaadresowanie problemu struktury demograficznej rynku pracy, rewolucja technologiczna oraz jej wpływ na gospodarkę. Dalsze inwestycje zagraniczne mogą być odpowiedzią na te wyzwania.

O Alinda

Capital Partners LLC Alinda Capital Partners jest jednym z największych na świecie funduszy inwestujących w przedsięwzięcia związane z infrastrukturą. Wartość zaangażowanych w obecne projekty środków to ponad 8 mld dolarów. Spółki portfelowe Alinda działają obecnie w 33 stanach w USA, a także w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii i Polsce. Świadczą one usługi dla ponad 100 mln klientów rocznie w ponad 550 miastach na całym świecie oraz zatrudniają ponad 80.000 osób. Inwestorami Alinda są głównie fundusze emerytalne firm z sektora publicznego i prywatnego. Instytucje tego typu poszukują stabilnych inwestycji w perspektywie długoterminowej, co odpowiada ich zobowiązaniom emerytalnym. Inwestorzy ci należą do największych inwestorów instytucjonalnych na świecie. Alinda i jej spółki zależne mają dwa biura zlokalizowane z Stanach Zjednoczonych: w Greenwich (Connecticut) i w Houston (Teksas) oraz w Europie – z siedzibą w Londynie.