Aktualności Emitel S.A najlepszy wśród podobnych spółek w niezależnym badaniu dotyczącym zaangażowania społecznego i zrównoważonego rozwoju GRESB

24.09.2018

Emitel S.A zdobył w badaniu aż 80 punktów przy średniej 48 punktów i oprócz zwycięstwa w grupie spółek porównywalnych, znalazł się w czołówce 10% z ponad 170 badanych firm europejskich.

Prowadzone od dziewięciu lat badania GRESB analizują przedsiębiorstwa infrastrukturalne pod kątem działań ESG – środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego.

Emitel S.A brał udział w badaniu trzeci rok z rzędu. W tym roku spółka poprawiła swój wynik o 9 punktów, z 71 na 80 i zajęła pierwsze miejsce wśród spółek nadawczych oraz 15 wśród wszystkich 173 firm zbadanych na świecie.

„Nasz wynik jest dowodem na to, że Emitel S.A nieustannie poprawia swoje standardy w zakresie ESG. Realizujemy liczne projekty z zakresu ochrony środowiska, a przygotowując nasze inwestycje przestrzegamy wszelkich norm ochrony środowiska” – mówił Aleksander Skołożyński członek zarządu Emitel S.A ds. finansów

Badanie GRESB jest niezależnym badaniem zaangażowania społecznego i zrównoważonego rozwoju firm, w które inwestują amerykańskie fundusze inwestycyjne. ESG jest jednym z najważniejszych w Stanach Zjednoczonych wskaźników branch pod uwagę przy przyznawaniu środków z fuduszy emerytalnych funduszom inwestycyjnym.