Aktualności Odbiór sygnału telewizyjnego TVP na MUX-3, stan na 22.12.2016, godz. 16:00

22.12.2016

W związku z zakłóceniami w odbiorze sygnału telewizyjnego TVP na multipleksie MUX-3, które występowały w dniach 17, 18 i 19 grudnia 2016 roku, Emitel Sp. z o.o., operator świadczący usługi cyfrowej emisji programów telewizyjnych, informuje, iż według stanu na dzień 22 grudnia 2016 roku, godz. 16:00:

1. Od dnia 20 grudnia 2016 roku operator nie odnotował zakłóceń w nadawanym sygnale na MUX-3 będących wynikiem nieprawidłowości w pracy urządzeń Emitel.

2. W dniu 21.12 w godzinach 19.26-23.51  mogły nastąpić sekundowe zakłócenia w odbiorze TVP3 Białystok o sumarycznym czasie trwania około 24 minuty na skutek działań wykonywanych przez Ośrodek Regionalny TVP w Białymstoku.

3. Odtworzono laboratoryjnie części systemu nadawczego, w których zaobserwowano zakłócenia podczas minionej awarii. Trwają analizy wykonywane we współdziałaniu z producentami sprzętu, a także Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędem Komunikacji Elektronicznej i Telewizją Polską S.A.