Aktualności Pilotażowe wdrożenie systemu Internetu rzeczy w Szczecinie

06.12.2017

Podpisanie listu intencyjnego przez przedstawicieli Miasta Szczecin oraz firm Emitel i Revivemachines rozpoczęło realizację wdrożenia pilotażowego systemu SmartCity na bazie niskoenergetycznej sieci LoRa w Szczecinie.

System umożliwi wykrywanie i monitorowanie miejskich wysp ciepła (MWC) w ramach działań związanych z przygotowaniem Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu.

W kolejnych etapach system może zostać rozbudowany o inne elementy związane z zarządzaniem infrastrukturą inteligentnych miast.

Więcej szczegółów na temat projektu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin po adresem:

https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/mieszkancy/zmierza-temperature-miasta