Inteligentne systemy parkingowe

Zastosowanie systemów inteligentnego wykrywania zajętości miejsc parkingowych przyczynia się do zwiększenia komfortu kierowców oraz do obniżenia zanieczyszczenia środowiska spalinami.

WYZWANIE

Problemy z parkowaniem w centrach miast stały się codziennością. Szacuje się, że w tych miejscach do 30% ruchu generują pojazdy szukające parkingu, co nie tylko wpływa na brak płynności ruchu, ale też zwiększa emisję spalin.

Kierowcy, widząc zajętość miejsc parkingowych, mogą skierować pojazd na parking docelowy, redukując niepotrzebny ruch.

ROZWIĄZANIE

Inteligentne systemy wykrywania zajętości miejsc parkingowych, w czasie rzeczywistym przekazują informacje do aplikacji dostępnych dla kierowców. Aplikacje pokazują, gdzie znajdują się wolne miejsca, by kierowca nie tracił czasu na ich poszukiwanie.

Kierowcy, widząc zajętość miejsc parkingowych, mogą skierować pojazd na parking docelowy, redukując niepotrzebny ruch.

Czujniki

Pozwalają wykryć pojazdy znajdujące się bezpośrednio nad nimi. W zależności od rodzaju nawierzchni czujniki montowane są na powierzchni lub częściowo zagłębiane, by nie wystawały ponad drogę. Czujniki są bezobsługowe. Duża pojemność baterii i zastosowanie transmisji w sieci niskoenergetycznej zapewniają pracę przez wiele lat bez konieczności wymiany.

Stacje bazowe

Transmisja danych z czujników odbywa się za pośrednictwem sieci radiowej i jest obsługiwana przez stacje bazowe operatora telekomunikacyjnego przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa, wysokiej dostępności i bezawaryjności przesyłania danych. W centrum przetwarzania dane są analizowane i archiwizowane oraz udostępniane w formie niezbędnej do dalszego ich wykorzystania.

Informacja w pigułce

OFERTA EMITEL

Emitel buduje sieć transmisyjną na potrzeby Internetu rzeczy, zoptymalizowaną do komunikacji z różnego rodzaju czujnikami i miernikami, w tym czujnikami umożliwiającymi zarządzanie oświetleniem. Oferuje też standardowe czujniki lub przygotowanie odpowiednich urządzeń dostosowanych do konkretnego modelu latarni (lub oprawy oświetleniowej), a także opracowanie aplikacji niezbędnych do analizy i wizualizacji wyników.

Przykładowe realizacje:

Realizacja parkingi

Przykładowe realizacje:

Realizacja parkingi

Emitel we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Piaseczno zaprojektował i zbudował sieć oraz skonfigurował i dostarczył czujniki na potrzeby rozwiązań inteligentnego miasta.

Zakres prac zrealizowanych przez Emitel obejmował dostawę i uruchomienie ponad 340 czujników na potrzeby zdalnego pomiaru zajętości miejsc parkingowych w wyznaczonych miejscach oraz 10 ultradźwiękowych czujników do pomiaru poziomu wypełnienia koszy, a także 6 alarmowych czujników zalewowych do monitorowania poziomu wody w rzekach i głównych rowach melioracyjnych. Zamontowano także zestaw czujników badających środowisko naturalne (pomiar temperatury, poziom hałasu i wilgotność powietrza).

Zastosowanie technologii IoT w procesie monitorowania zużycia wody pozwala nie tylko rozliczać odbiorców z rzeczywistego zużycia w cyklu miesięcznym, ale przede wszystkim wpływa na ograniczenie strat wody i znaczną poprawę efektywności procesów zarządzania infrastrukturą. Przekłada się to na niższe koszty dla przedsiębiorstwa wodociągowego oraz konsumentów.

Daniel Putkiewicz
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Projekty realizowane przez Emitel są otwarte dla wszystkich podmiotów zainteresowanych współpracą. Zapraszamy!

Chcesz współpracować z nami i zgłosić swój projekt? Masz dodatkowe pytania lub wątpliwości? Kliknij poniżej, uzupełnij formularz a my się z Tobą skontaktujemy.