FAQ Jakie są podstawy prawne wdrażania DVB-T w Polsce?

W celu ułatwienia wdrażania telewizji cyfrowej powstały regulacje opisujące proces wdrażania DVB-T i wyłączania TV analogowej oraz podstawowe parametry nadawania sygnału:

Ustawa o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej

Stanowisko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie nadania programom i usługom w strumieniu DVB-T obowiązujących w Polsce numerów identyfikacyjnych ONID, NID, TSID, SID i LCN. – wersja z dnia 17 maja 2018 roku.

Wymagania dla urządzeń odbiorczych, gwarantujące podstawową zgodność z nadawanym sygnałem opisane zostały w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji:

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych

W 2019 roku wymagania dla odbiorników zostały znowelizowane by przygotować gospodarstwa domowe do planowanego przejścia na nowy standard nadawania DVB-T2 / HEVC

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych”. (Dziennik Ustaw 2019 r. poz. 2125)

Opisany został również sposób modernizacji i wymagane parametry instalacji antenowych do odbioru zbiorowego (tzw anten zbiorczych) oraz wprowadzono wymóg wyposażania wszystkich nowych budynków wielorodzinnych w odpowiednie instalacje do odbioru sygnału telewizyjnego.

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla antenowych instalacji zbiorowych przeznaczonych do reemisji usług radiodyfuzji naziemnej

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie