Linia czasu 2011

zmiana nazwy spółki na Emitel sp. z o.o.