Linia czasu 2021

uruchomienie projektu SmartCity
z MPWiK Wrocław