Praca i kariera
Nagrody

Wierzymy, że siłą naszej firmy są pracujący w niej ludzie, a sukces firmy
polega na zaangażowaniu, inicjatywie i gotowości działania.

 

linkedinObserwuj nas na Linkedin

Aktualnie zespół Emitel to kilkuset wykwalifikowanych Pracowników z dogłębną wiedzą z obszarów radiodyfuzji, teletransmisji, GSM, teleinformatyki, projektowania, utrzymania i nadzoru sieci,
zarządzania projektami inwestycyjnymi, finansów, sprzedaży, zakupów.

Stawiamy na ludzi zorientowanych na rozwój i wspieramy ich w dążeniu do doskonalenia własnych talentów
i umiejętności. Tworzymy atmosferę pracy, która sprzyja rozwijaniu inicjatywy i otwartości na nowe wyzwania.

Doceniamy i szanujemy talent oraz zaangażowanie naszych Pracowników. Dokładamy wszelkich starań,
aby w pełni wykorzystać potencjał, który posiadają. Jesteśmy dumni z faktu, iż Emitel niejednokrotnie został
wyróżniony w ogólnopolskich konkursach, zyskując m.in. tytuły Solidnego Pracodawcy, Pracodawcy
Przyjaznego Pracownikom, Pracodawcy Przyjaznego Pracownikom 50+, certyfikaty „Profesjonalne ZZL” i wyróżnienia za „Systematyczne podnoszenie jakości ZZL” oraz „za Kompleksowy program rozwoju kapitału ludzkiego”. To pobudza nas do wyznaczania i osiągania kolejnych celów oraz nieustannego
doskonalenia działania.

W 2017 roku Emitel otrzymał wyróżnienie „za kompleksowy program rozwoju kapitału ludzkiego” oraz
certyfikat „Profesjonalne ZZL”. Firma otrzymała także dyplom za efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi.

W 2016 roku Emitel znalazł się w gronie laureatów konkursu organizowanego przez Instytut Pracy i Polityki
Socjalnej, pod patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, otrzymując Wyróżnienie
„za systematyczne podnoszenie jakości ZZL” oraz Certyfikat „Profesjonalne ZZL”.

W 2015 roku Emitel uczestniczył w konkursie „Lider ZZL” organizowanym przez Instytut Pracy i Polityki
Socjalnej, pod patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i w toku postępowania konkursowego otrzymał Certyfikat „Profesjonalne ZZL”.

W poprzednich latach Emitel został laureatem Solidny Pracodawca Roku otrzymując tytuł:
„SOLIDNY PRACODAWCA 2010” oraz „SOLIDNY PRACODAWCA 2009” w kategorii ogólnopolskiej.

W Emitel rozumiemy, że różnorodność jest fundamentalną wartością współczesnego społeczeństwa. Polityka równego traktowania i zarządzanie różnorodnością przynosi wymierne korzyści i wpływa
na rozwój oraz innowacyjność organizacji.

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, w zespole Emitel potrzebujemy dziś ludzi o różnych
światopoglądach, wykształceniu, stylu życia. To dzięki różnorodności możemy rozwijać się jako organizacja. Pozwala nam ona skuteczniej pokonywać przeszkody oraz nieustannie doskonalić naszą działalność.

Przyjęliśmy dokument „Deklaracja Różnorodności”, który formalnie poświadcza chęć i gotowość
do podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności w miejscu pracy. Emitel jest również Sygnatariuszem Karty Różnorodności jako międzynarodowej inicjatywy wspieranej przez Komisję Europejską, realizowanej w takich krajach Unii Europejskiej jak: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Portugalia, Szwecja, Węgry i Włochy.

Karta Różnorodności jest zobowiązaniem
respektowania zakazu dyskryminacji w miejscu
pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji
różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do
zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych
oraz partnerów biznesowych i społecznych w te
działania. Organizacje decydujące się
na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.