Bezpieczeństwo

Technologia w służbie człowieka

Łączność
krytyczna

Na wszelki wypadek

Sytuacje krytyczne zdarzają się rzadko, ale się zdarzają. W takich przypadkach koordynacja działań i łączność służb ratunkowych są niezmiernie ważne i nie mogą polegać na systemach przeznaczonych do codziennego użytku. Jednym z rozwiązań jest system TETRA, który umożliwia sterowanie połączeniami tak, by koordynator mógł zawsze połączyć się z wybraną osobą lub osobami. Ma też wiele innych funkcji niezbędnych przy zadaniach wymagających niezawodnej łączności.

Emitel ma ogromne doświadczenie w projektowaniu, budowie i utrzymaniu systemów łączności radiowej, dlatego pomaga realizować projekty związane z wdrażaniem i utrzymaniem systemów łączności krytycznej. Chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z nami.

Monitoring

Oko Wielkiego Brata na Waszych usługach

Kamery na ulicach, kamery w środkach transportu, w urzędach, szkołach, centrach handlowych, na stacjach benzynowych, w mijanych samochodach. Szklane oko czuwa, dbając o nasze bezpieczeństwo.

Ale nie tylko w miastach. Emitel, dzięki swoim wysokościowym obiektom zlokalizowanym na terenie całego kraju, może prowadzić dalekosiężną obserwacje terenu, na przykład w trosce o bezpieczeństwo przeciwpożarowe lasów. Wideo monitoring danego terenu wraz z dedykowanym łączem transmisji danych daje możliwość odbioru usługi praktycznie w dowolnym wskazanym przez Klienta miejscu.

Wideo monitoring w Emitelu to także usługa EmiKam, czyli kamery widokowe. Jest to usługa pozwalająca na realizacje bezpośrednich transmisji video z dowolnego miejsca w Polsce. Dzięki usłudze EmiKam, możemy obserwować na żywo panoramę danego miejsca. Jest to idealne rozwiązanie dla serwisów pogodowych.

Radiokomunikacja
morska

Dla tych, co na morzu

Od jakości i sprawności urządzeń oraz tempa reakcji naszych pracowników zależy zdrowie i życie ludzi na morzu. Emitel gwarantuje całodobową łączność na międzynarodowych częstotliwościach radiowych i w razie zagrożenia zapewnia:

  • Przekazywanie do Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa informacji o odebranych sygnałach alarmowych z jednostek pływających
  • Łączność radiową w czasie prowadzenia akcji poszukiwania i ratowania życia na morzu
  • Przekazywanie porad lekarskich na statki
  • Przekazywanie komunikatów dla bezpieczeństwa żeglugi
  • Pośrednictwo w przekazywaniu przez statki, organom administracji morskiej, informacji o zanieczyszczeniu lub zagrożeniu zanieczyszczeniem środowiska morskiego