O nas

Doświadczenie to nasza baza. Innowacyjność to nasza pasja.

 

Emitel to najważniejszy operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Od ponad 50 lat dzięki nam sygnały telewizji mogą być odbierane we wszystkich polskich domach – na początku analogowo, a od 2013 r cyfrowo.

Pracujemy nad cyfryzacją radia, projektujemy i instalujemy najnowocześniejsze systemy łączności bezprzewodowej, uczestniczymy w tworzeniu inteligentnych miast i włączamy się w prace nad siecią 5G.

Wszystko co chcielibyście wiedzieć o nowoczesnej komunikacji bezprzewodowej oferuje Wam Emitel.


2020

rozpoczęcie refarmingu pasma 700MHz

2019

wdrożenie platformy IPTV/OTT dla Orange Polska

2018

Inteligentne miasta – pierwsze wdrożenia

2015

uruchomienie MUX-8

2014

przejęcie przez Alinda Capital Partners

2013

wdrożenie radia cyfrowego w standardzie DAB+

2013

uruchomienie naziemnej telewizji cyfrowej MUX-1, MUX-2, MUX-3

2013

wyłączenie analogowych nadajników telewizyjnych

2011

przejęcie przez Montagu Private Equity

2011

zmiana nazwy spółki na Emitel sp. z o.o.

2009

pierwsze testy radia cyfrowego w standardzie DAB +

2002

zmiana nazwy spółki na TP Emitel

2001

testy naziemnej telewizji cyfrowej
w standardzie DVB-T

1952

uruchomienie pierwszego po wojnie programu telewizyjnego

1937

próbna emisja telewizyjna

1926

powstanie Polskiego Radia

1925

pierwsza próbna emisja radiowa

Nagrody
i wyróżnienia

 

Emitel z Certyfikatem Świadomy Wybór „Newsweeka” 2021

Emitel otrzymał od redakcji Newsweeka certyfikat w kategorii Zmieniamy świat na lepsze, za budowany system zdalnego odczytu wodomierzy dla [...] 

Emitel ze statuetką Złotego MHza od Polskiego Radia Lublin

Polskie Radio Lublin po raz kolejny rozdało statuetki Złotych MHz. W ten sposób rozgłośnia dziękuje osobom i instytucjom za wsparcie i [...] 

Andrzej Kozłowski, Prezes Emitel S.A nagrodzony tytułem Lidera Polskiej Teleinformatyki

Komitet Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk uhonorował Prezesa Emitel tytułem Lidera Polskiej Teleinformatyki i statuetką [...] 

Emitel z wyróżnieniem od Gazety Bankowej za projekt Smart City w Piasecznie

Emitel otrzymał wyróżnienie w kategorii Przemysł 4.0 za zrealizowany projekt Smart City w Piasecznie. Spółka we współpracy z Urzędem Miasta i [...] 

Zaangażowanie
społeczne

Nasza działalność jest wpisana w wiele miejsc w Polsce.
Dlatego zachowanie dobrych relacji z lokalnymi społecznościami,
m.in. poprzez pomoc charytatywną, sponsoring lokalnych uroczystości
oraz ochronę środowiska, należy do naszych priorytetów.

 

 

Człowiek jest najważniejszy

W swojej działalności nie zapominamy o otaczających nas ludziach. Nasza działalność jest wpisana w wiele miejsc w Polsce. Dlatego zachowanie dobrych relacji z lokalnymi społecznościami, m.in. poprzez pomoc charytatywną, sponsoring lokalnych uroczystości oraz ochronę środowiska, należy do naszych priorytetów.

Przywiązujemy ogromną wagę do współpracy z lokalnymi społecznościami wspierając między innymi Straż Pożarną, lokalne kluby sportowe i szkoły. Regularnie wspieramy szpitale, przychodnie i fundacje. Z naszej pomocy skorzystali m. in.:

Praca
i kariera

Solidny Pracodawca to brzmi dumnie.
Jesteśmy więc dumni, że już dwa razy
otrzymaliśmy ten tytuł.

 

linkedinObserwuj nas na Linkedin

Zapraszamy
do kontaktu

 

Dyrekcja Warszawa
(Siedziba Spółki)

Emitel S.A.
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa

tel.: 22 578 33 01
fax: 22 578 33 02
sekretariat@emitel.pl

Dyrekcja Kraków

Emitel S.A.
ul. Kamienna 21
31-403 Kraków

tel.: 12 627 31 00
fax: 12 627 31 02

Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000716108, z kapitałem zakładowym w wysokości 17 933 500 zł, opłaconym w całości, NIP: 527-27-03-675, REGON: 146945210

mapa

Infolinia – telewizja cyfrowa

Telefon: 12 627 32 80

od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 20:00.

Dział Wsparcia Sprzedaży

Emitel S.A.
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
tel: 22 551 34 34
dok@emitel.pl

Marketing

Biuro Strategii i Rozwoju Biznesu
Sekcja Marketingu i Promocji

Emitel S.A.
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
tel.: 22 578 33 00
fax: 22 578 33 02
marketing@emitel.pl

Biuro Prasowe

Agnieszka Sobucka
Rzecznik Prasowy

Emitel S.A.
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
tel.: 22 578 33 00
fax: 22 578 33 02
press@emitel.pl

 

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Emitel S.A z siedzibą i adresem w Warszawie, przy ul. F. Klimczaka 1, 02- 797 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000716108, NIP 527-27-03-675, REGON 146945210, o kapitale zakładowym w wysokości 17933500,00 zł opłaconym w całości, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywa Ice Lemon S.à r.l. w Luksemburgu, jako jedynego akcjonariusza Emitel S.A., do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do 31 października 2020 r.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez IPOPEMA Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.