Obiekty wysokościowe

Aby móc świadczyć usługi oparte na łączności radiowej, konieczne jest korzystanie z masztów oraz wież i konstrukcji wsporczych, na których instalowane są anteny.

Emitel zarządza dużą liczbą obiektów wysokościowych, na których można umiejscowić dodatkowy sprzęt. Dysponujemy też zasobami, które pozwalają budować takie obiekty na zamówienie.

Zasoby infrastrukturalne Emitel – rodzaje konstrukcji wysokościowych

Maszty o wysokości do 350 m n.p.t.

Wieże stalowe na gruncie

Wieże żelbetowe

Wieże stalowe na dachach budynków

Lekkie konstrukcje wsporcze na dachach budynków (rooftop)

Oferta Emitel

Wynajem infrastruktury

wyzwanie

Wyzwanie

Operatorzy urządzeń radiowych często nie posiadają infrastruktury wyskokowej lub ich zasoby w tym zakresie są niewystarczające, przez co ich sygnał radiowy nie może dotrzeć do oczekiwanych miejsc jego odbioru. Budowa nowych obiektów wymaga znacznych nakładów finansowych i często napotyka na ograniczenia formalno-prawne lub społeczne.

rozwiazanie

Rozwiązanie

Rozwiązaniem tego problemu jest najem miejsca pod instalację systemów antenowych i sprzętu radiokomunikacyjnego na już istniejących obiektach. Emitel na terenie całego kraju posiada infrastrukturę niezbędną do świadczenia usług radiokomunikacyjnych i radiodyfuzyjnych. Składające się na nią obiekty są odpowiednio wysoko umiejscowione, dzięki czemu można z nich dotrzeć do szerokiego grona odbiorców np. abonentów radia i telewizji lub profesjonalnych użytkowników sieci radiowych.

przebieg-rekrutacji-spotykamy-sie-na-zywo

Naszym klientom zapewniamy

– Miejsce na konstrukcjach wysokościowych do instalacji anten radiokomunikacyjnych i radiodyfuzyjnych.
– Pomieszczenia do instalacji urządzeń radiokomunikacyjnych i radiodyfuzyjnych lub teren do posadowienia szaf czy kontenerów.
– Dostęp do zasilania elektrycznego.
– Ochronę udostępnionej infrastruktury i zainstalowanego w niej sprzętu.
– Usystematyzowane zasady dostępu do wynajmowanej infrastruktury.
– Doradztwo i planowanie radiowe

Oferta Emitel

Dysponujemy licznymi wieżami i masztami oraz innymi konstrukcjami wysokościowymi na terenie całej Polski, z których sygnał radiowy może bez przeszkód dotrzeć do odbiorców. Oferujemy dostęp do tych konstrukcji oraz niezbędne usługi towarzyszące, takie jak miejsce do instalacji urządzeń radiowych, zasilanie, ochrona zainstalowanego sprzętu, a jeżeli zachodzi taka potrzeba, zapewniamy także doradztwo i planowanie radiowe.

dysponujemy-licznymi-wiezami

Dysponujemy licznymi wieżami i masztami na terenie kraju, które udostępniamy operatorom telekomunikacyjnym lub świadczymy z ich wykorzystaniem usługi dla nadawców radiowych i telewizyjnych. Wiele z nich to maszty radiowe o wysokościach dochodzących do  350 m lub niższe konstrukcje położone na wzniesieniach co zapewnia im wyjątkowo korzystne i unikalne na danym obszarze warunki propagacji sygnałów radiowych. Można je wykorzystać dla:

 • emisji programów radiowych i telewizyjnych (radiodyfuzji)
 • linii radiowych
 • sieci trankingowych
 • sieci telefonii mobilnej

Emitel jest największym operatorem technicznym usług radiodyfuzyjnych. Obiekty,z których są świadczone usługi radiodyfuzyjne, to ponad 300 lokalizacji. Zapewniają one dostęp do licznych kanałów telewizji naziemnej DVB-T, czy radiofonii UKF FM i DAB na terenie całego kraju.

Infrastruktura Emitel udostępniana jest w wielu rejonach kraju służbom ratunkowym takim jak Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, czy Policja, na potrzeby łączności trankingowej. Korzystają one już z około 100 obiektów.

Znaczna część infrastruktury Emitel wykorzystywana jest przez lokalnych dostawców Internetu w charakterze węzłów dostępowych do sieci radiowych.

Wielu operatorów korzysta z obiektów Emitel na potrzeby zestawienia łączy radioliniowych dla  swoich klientów lub dla połączenia węzłów własnej sieci transmisyjnej. W tym charakterze wykorzystywanych jest ponad 300 obiektów.

Budowa obiektów wysokościowych

Coraz większa popularność usług telekomunikacji mobilnej sprawia, że konieczne jest większe zagęszczenie lokalizacyjne obiektów, z których można je świadczyć. Emitel wychodzi na przeciw tym potrzebom.

wyzwanie

Wyzwanie

Coraz większa potrzeba zapewniania klientom mobilnych usług radiowych sprawia, że konieczna jest także coraz większa ilość punktów, z których te usługi mogą dotrzeć do odbiorcy. Taki punkt, to najczęściej różnego rodzaju wieże telekomunikacyjne lub mniejsze konstrukcje nośne dla anten, które muszą powstać w nowych lokalizacjach.

rozwiazanie

Rozwiązanie

Specjalizujemy się tworzeniu wież i innych konstrukcji nośnych dla urządzeń radiowych w miejscach wskazanych przez operatorów radiowych. Naszym finalnym produktem jest profesjonalnie przygotowane miejsce pod instancje sprzętu radiowego, zarówno na konstrukcji wysokościowej, jak i w jej otoczeniu, udostępnione w oczekiwanej lokalizacji.

kompleksowa-obsluga

Kompleksowa obsługa

Budujemy obiekty wysokościowe w miejscach wskazanych przez klientów. Najczęściej są to wieże lub lekkie konstrukcje stalowe na dachach budynków. Oferujemy kompleksową obsługę tego typu zleceń.

Oferta Emitel

Emitel jako jeden z największych właścicieli i dostawców infrastruktury wysokościowej, od ponad 30 lat buduje i utrzymuje wieże dla operatorów komórkowych. Wieże telekomunikacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zbudowane w miejscach wskazanych przez operatorów telefonii mobilnej, to ponad 400 obiektów, a w sumie udostępniliśmy operatorom mobilnym ponad 950 lokalizacji.

emitel-najwiekszy-dostawca

Budujemy obiekty wysokościowe w miejscach wskazanych przez klientów. Najczęściej są to wieże lub lekkie konstrukcje stalowe na dachach budynków.

Oferujemy kompleksową obsługę tego typu zleceń, w których zakres wchodzi:

 • Poszukiwanie i pozyskanie terenu lub dachu pod budowę obiektu wysokościowego.
 • Przygotowanie projektu budowlanego.
 • Uzyskanie pozwolenia na budowę.
 • Wybudowanie i udostępnienie obiektu.
 • Doprowadzenie i udostępnienie zasilania energetycznego.
 • Utrzymanie obiektu przez cały czas użytkowania w pełnej gotowości do świadczenia usług.

Wieże telekomunikacyjne na gruncie: Budujemy i udostępniamy operatorom wieże telekomunikacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizując proces inwestycji budowlanej od pozyskania terenu pod budowę aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Lekkie konstrukcie wsporcze na dachach budynków (rooftop): W obszarach gęstej zabudowy miejskiej budujemy konstrukcje wsporcze pod anteny i sprzęt radiowy na dachach budynków ułatwiając operatorom rozwój sieci telekomunikacyjnych.

Maszty mobilne: Wszędzie tam gdzie występuje potrzeba szybkiego uruchomienia nowych stacji radiowych na okres przejściowy udostępniamy przewoźne maszty radiowe, które możemy rozstawić w kilka godzin. Można je wykorzystać np. jako tymczasowe staje bazowe sieci mobilnych dla łączy radiowych punkt-punkt lub punkt-wielopunkt itp.

Uzgodnienia dokumentacji technicznej

Uzgodnienia techniczne dotyczące infrastruktury radiowej są obligatoryjną częścią procesów budowlanych oraz inwestycyjnych. Specjaliści Emitel wykonują:

– Uzgodnienia dokumentacji technicznej,
– Wydawanie warunków technicznych,
– Wywiady branżowe.

Aby skorzystać z tych usług, należy wypełnić poniższy formularz podając podstawowe informacje dotyczące prowadzonej inwestycyji. Po analizie przesłanych informacji, specjalista Emitel przygotuje indywidualną ofertę dotyczącą uzgodnień i skontaktuje się z wnioskującym.

 • 1 Dane zgłaszającego
 • 2 Informacje o inwestycji i dokumentacji
 • 3 Adres inwestycji
 • 4 Podsumowanie i zgody