Formularz kontaktowy

  * Pola obowiązkowe

  Dane kontaktowe

  Emitel Warszawa

  Siedziba Spółki

  Zobacz na mapie

  ul. Franciszka Klimczaka 1
  02-797 Warszawa

  Emitel Kraków

  Zobacz na mapie

  ul. Fabryczna 1
  31-553 Kraków

  Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000716108, z kapitałem zakładowym w wysokości 17 933 500 zł, opłaconym w całości, NIP: 527-27-03-675, REGON: 146945210.