Inteligentne miasta dzięki rozwiązaniom internetu rzeczy (IoT).

Wykorzystujemy technologię Internetu Rzeczy do tworzenia rozwiązań inteligentnych miast, które oferują udogodnienia dla mieszkańców i pomagają samorządom sprawniej zarządzań infrastrukturą miejską.

Instalujemy czujniki oraz budujemy bezpieczne systemy, które umożliwiają niezawodną łączność pomiędzy poszczególnymi systemami informatycznymi smart city. Wykorzystujemy różne siedzi transmisji, w tym sieć zgodną ze specyfikacją LoRaWAN®

Możliwości sieci LoRaWAN®

Monitorowanie stanu środowiska

Przekazywanie informacji o zanieczyszczeniu powietrza czy stanie wód, ale też diagnostyka infrastruktury odpowiedzialnej za pomiary.

Bezpieczeństwo

Wczesne wykrywanie pożarów, podtopień i powodzi, osuwisk, wstrząsów, naruszenia chronionego terenu.

Pomiary

Transmisja danych z liczników: prądu, gazu, wody, ciepła, ciśnienia, temperatury, wilgotności, poziomu cieczy, itp.

Inteligentne miasto

Sterowanie sygnalizacją świetlną, oświetleniem ulic, monitorowanie infrastruktury (np. wskazywanie wolnych miejsc parkingowych).

Inteligentny dom

Przesyłanie informacji z czujników dymu czy ognia, systemów alarmowych i innych urządzeń.

Rolnictwo

Monitorowanie stanu i położenia maszyn, stanu gleby, wilgotności, składników pokarmowych czy geolokalizacja zwierząt.

Najważniejsze cechy LoRaWAN©

do 20 km

zasięg

do 10 lat

czas życia baterii w czujnikach

868 Mhz

pasmo

Oferta Emitel

Odczyt wodomierzy

Inteligentne pomiary zużycia wody pozwalają znacząco zmniejszyć koszty obsługi sieci wodociągowej i natychmiast zlokalizować potencjalne awarie.

wyzwanie

Wyzwanie

Każdy lokal podłączony do sieci wodociągowej posiada przynajmniej jeden licznik zużycia wody. Na osiedlach mieszkaniowych takich punktów pomiaru są często tysiące. Okresowy odczyt stanu liczników stanowi duże wyzwanie logistyczne.

rozwiazanie

Rozwiązanie

Rozwiązaniem tego problemu są systemy zdalnych pomiarów. Wykorzystywane w nich elektroniczne liczniki lub nakładki na istniejące liczniki mechaniczne umożliwiają regularne, zdalne odczyty zużycia wody.

odczyt-wodomierzy-natychmiastowa-analiza

Natychmiastowa analiza

Rozwiązanie Emitel umożliwia automatycznie przesyłanie danych za pomocą bezprzewodowej, niskoenergetycznej sieci dużego zasięgu LoRaWAN® do systemów gromadzenia i analizy danych. Jednoczesny odczyt wielu liczników pozwala na korelację danych w różnych punktach sieci wodociągowej, a dzięki temu – na wykrywanie anomalii np. wycieków czy nieuprawnionego poboru wody.

Oferta Emitel

Budujemy sieci umożliwiające komunikację z różnymi rodzajami czujników i liczników. Zajmujemy się instalacją, integracją i utrzymaniem. Oferujemy także aplikacje niezbędne do analizy i wizualizacji wyników.

image-49

Inteligentny odczyt wody

Zbudowaliśmy innowacyjny system zdalnego odczytywania parametrów z wodomierzy dla MPWiK we Wrocławiu. To pierwszy tak wielkiej skali projekt smart city w Polsce z wykorzystaniem sieci LoRaWAN®. 

Stworzyliśmy w ten sposób sieć, która swoim zasięgiem obejmuje cały Wrocław. Na miejskich licznikach wody nasi technicy zamontowali specjalne nakładki, które pozwalają bezprzewodowo się z nimi łączyć.

Zapewniliśmy także utrzymanie i obsługę całego systemu dla MPWiK.

Systemy parkingowe

Dzięki nowoczesnym czujnikom parkingowym kierowcy szybciej mogą znaleźć miejsce dla swojego pojazdu. Sprawne parkowe upłynnia ruch miejski ogranicza emisję spalin do atmosfery.

wyzwanie

Wyzwanie

Szacuje się, że w centrach miast do 30% ruchu generują kierowcy poszukujący miejsca do zaparkowania pojazdu. Negatywnie wpływa to na płynność ruchu, powoduje frustrację kierowców oraz zwiększa emisję spalin.

rozwiazanie

Rozwiązanie

Inteligentne systemy parkingowe w czasie rzeczywistym informują o dostępności miejsc parkingowych w mieście. Odbywa się to za pośrednictwem specjalnych czujników, które zdalnie komunikują się z aplikacją miejską, która wyświetla na specjalnych tablicach lub aplikacjach na telefony gdzie można znaleźć wolne miejsce do zaparkowania pojazdu. Dzięki temu kierowcy oszczędzają czas oraz paliwo, nie tracąc czasu na poszukiwanie parkingu.

systemy-parkingowe-parkowanie

Skuteczniejsze parkowanie

Dysponując informacją w czasie rzeczywistym o obłożeniu poszczególnych parkingów, kierowcy mogą od razu udać się w miejsce, gdzie bez problemu zaparkują pojazd.

Oferta Emitel

Budujemy sieć transmisyjną, zoptymalizowaną do komunikacji z różnymi rodzajami czujnikami. Zajmujemy się instalacją, integracją i utrzymaniem usług. Oferujemy także aplikacje niezbędne do analizy i wizualizacji wyników.

image-50

Czujniki obłożenia miejsc parkingowych

Specjaliści Emitel zaprojektowali, a następnie stworzyli sieć łączności na potrzeby inteligentnego systemu parkingowego w gminie Piaseczno. Nasi technicy zamontowali i skonfigurowali też 340 odpowiednio dobranych w tym celu czujników.

Oprócz zdalnego pomiaru obłożenia miejsc parkingowych, gmina Piaseczno zyskała też możliwość zarządzania innymi elementami infrastruktury. W wyznaczonych umieściliśmy 10 ultradźwiękowych czujników do pomiaru poziomu wypełnienia koszy, 6 alarmowych czujników zalewowych do monitorowania poziomu wody w rzekach i głównych rowach melioracyjnych oraz zestaw czujników badających środowisko naturalne (pomiar temperatury, poziom hałasu i wilgotność powietrza).

Zastosowanie technologii IoT w procesie monitorowania zużycia wody pozwala nie tylko rozliczać odbiorców z rzeczywistego zużycia w cyklu miesięcznym, ale przede wszystkim wpływa na ograniczenie strat wody i znaczną poprawę efektywności procesów zarządzania infrastrukturą. Przekłada się to na niższe koszty dla przedsiębiorstwa wodociągowego oraz konsumentów.

Daniel Putkiewicz

Zarządzanie oświetleniem

Inteligentne latarnie. Nowoczesne systemy inteligentnych latarni pozwalają obniżyć koszty utrzymania oświetlenia miejskiego i przyspieszają usuwanie awarii.

wyzwanie

Wyzwanie

Błędy w poprawnym działaniu latarni miejskich nie tylko obniżają komfort życia mieszkańców, ale mogą też stwarzać zagrożenie dla ich bezpieczeństwa.

rozwiazanie

Rozwiązanie

Nowoczesne czujniki montowane na oprawach świetlnych pozwalają na bieżąco monitorować działanie latarni i umożliwiają wykrywanie wszelkich nieprawidłowości. Automatycznie wskazują też konserwatorom, która latarnia wymaga naprawy.

zarzadzanie-oswietleniem-pelna-kontrola

Pełna kontrola nad oświetleniem

Bardziej zaawansowane czujniki umożliwiają zdalne sterowanie lampami w zakresie ich włączania, wyłączania a nawet regulacji jasności światła.

Oferta Emitel

Jako Emitel budujemy sieć transmisyjną IoT, zoptymalizowaną m.in. do komunikacji z czujnikami umożliwiającymi zarządzanie oświetleniem. Zajmujemy się instalacją, integracją i utrzymaniem tych usług. Oferujemy też aplikacje niezbędne do analizy i wizualizacji wyników.

image-51

Twoje miasto potrzebuje usprawnień technologicznych?

Chciałbyś porozmawiać o naszych rozwiązaniach? A może masz dodatkowe pytania?

Jesteśmy do dyspozycji, zapraszamy do kontaktu!