Aktualna oferta ramowa Emitel S.A. o dostępie telekomunikacyjnym w celu świadczenia usługi transmisji radiofonicznych oraz o dostępie telekomunikacyjnym w celu świadczenia usługi transmisji telewizyjnych zmieniona i zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzją nr. DHRT.WORK.6082.2.2018.373.

Zmiana Oferty Ramowej Emitel S.A.

Oferta Ramowa Emitel S.A.

Instrukcja wypełniania Wniosku o Wizję Lokalną oraz Wniosku o Dostęp

Informacje Ogólne

Plan wykorzystania infrastruktury Emitel S.A. na potrzeby prowadzenia działalności telekomunikacyjnej

Rok 2024

2023

2022

2021

Raporty KPI

Publikujemy aktualną analizę wykonania wskaźników KPI (mierniki w procesach pomiaru stopnia realizacji przez Emitel S.A. usług dostępu na rzecz przedsiębiorców telekomunikacyjnych zamierzających świadczyć usługi transmisji sygnału RTV na rzecz nadawców).

Raport za pierwszy kwartał 2024 dla usług dostępu do infrastruktury radiowej

Raport za pierwszy kwartał 2024 dla usług dostępu do infrastruktury telewizyjnej

Raporty archiwalne