Strefa
klienta

Emitel to wiodący operator naziemnej infrastruktury
radiowo-telewizyjnej w Polsce

Odbiór
RTV

Emitel to wiodący operator naziemnej infrastruktury
radiowo-telewizyjnej w Polsce

 

Emitel to wiodący operator naziemnej infrastruktury
radiowo-telewizyjnej w Polsce

Dostęp
regulowany

 

Radio

Informacje ogólne w sprawie dostępu przedstawiają warunki zawierania umów na dostęp do infrastruktury Emitel, warunki techniczno
-eksploatacyjne oraz zasady ustalania wysokości opłat tytułem dostępu.

Usługa dostępu jest usługą regulowaną na skutek decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej sygn. DHRT.SMP.6040.2.2017.177 z dnia 17 stycznia 2018 roku, w której Emitel S.A. został uznany za przedsiębiorcę o znaczącej pozycji rynkowej.

Informacje ogólne przeznaczone są dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych zamierzających świadczyć usługi transmisji sygnału radiofonicznego na rzecz nadawców.

Pobierz dokument z informacjami w sprawie dostępu do infrastruktury radiowej.

Telewizja

Informacje ogólne w sprawie dostępu przedstawiają warunki zawierania umów na dostęp do infrastruktury Emitel, warunki techniczno-
eksploatacyjne oraz zasady ustalania wysokości opłat tytułem dostępu.

Usługa dostępu jest usługą regulowaną na skutek decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej sygn. DHRT.SMP.6040.3.2017.166 z dnia 17 stycznia 2018 roku, w której Emitel S.A. został uznany za przedsiębiorcę o znaczącej pozycji rynkowej.

Informacje ogólne przeznaczone są dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych zamierzających świadczyć usługi transmisji sygnału telewizyjnego na rzecz nadawców.

Pobierz dokument z informacjami w sprawie dostępu do infrastruktury telewizyjnej.

Oferty

Dokumenty zostaną opublikowane po ich zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.