Polityka Zarządzania
Ochroną Środowiska
w Emitel

Głównym celem wdrożenia Polityki Zarządzania Ochroną Środowiska jest ochrona środowiska naturalnego poprzez minimalizację wpływu prowadzonej działalności na środowisko, jako jeden ze strategicznych celów oraz wprowadzenie jednolitych zasad i wymagań dotyczących ochrony środowiska w Spółce oraz jej spółkach zależnych.

Pobierz Politykę Zarządzania Ochroną Środowiska w Emitel
Pobierz Politykę Zarządzania Ochroną Środowiska w Emitel (w jęz. angielskim)