Zarząd i Rada nadzorcza Andrzej J. Kozłowski

Andrzej J. Kozłowski

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Pan Andrzej J. Kozłowski pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitel S.A. od 1 stycznia 2018 r. Posiada 25-letnie doświadczenie zawodowe w Polsce oraz za granicą.

Przed objęciem obecnego stanowiska, w latach 2009-2017 zajmował stanowisko Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii i Zarządzania Projektami w PKN ORLEN S.A. Pełnił również funkcję Członka Zarządu Unipetrol a.s. w Czechach odpowiedzialnego za Strategię i M&A, Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN Upstream Sp z o.o. w Polsce oraz Członka Rady Dyrektorów ORLEN Upstream Canada Ltd. w Kanadzie.

Wcześniej, przez ponad 10 lat związany był z sektorem telekomunikacyjnym i nowych technologii, pracując jako menedżer w polskich i międzynarodowych korporacjach. Pan Kozłowski jest absolwentem WSB – National Louis University w Nowym Sączu na kierunku Zarządzanie i Marketing. Posiada także dyplom MBA Maastricht School of Management w zakresie strategii korporacyjnej i polityki przemysłowej.

Pan Kozłowski zasiada w Radzie Doradczej Atlantic Council oraz American Chamber of Commerce w Polsce. Ponadto bierze czynny udział w pracach Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych przy Politechnice Warszawskiej oraz jest członkiem Rady Interesariuszy na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.