Aktualności Emitel S.A. i ZAE Sp. z o.o. nawiązują współpracę w zakresie wdrożenia systemu detekcji zwarć w sieciach elektroenergetycznych średniego napięcia.

08.05.2018

Realizowany wspólnie projekt wykorzystujący nowe sygnalizatory zwarć oraz komunikację w standardzie LoRaWAN jest skierowany do Operatorów Sieci Dystrybucyjnych (OSD). W ramach współpracy Emitel wybuduje sieć transmisji danych, na bazie której sygnalizatory oferowane przez ZAE będą przesyłać komunikaty o stanie sieci elektroenergetycznej.

„Rozwijane w strukturach OSD systemy Smart Grid posiadają funkcję przesłania drogą radiową danych pomiarowych oraz alarmów, co pozwala na szybką rekonfigurację sieci i ponowne załączenie prądu po wykluczeniu odcinka dotkniętego zwarciem. Naszą rolą, jako konstruktorów i dostawcy z wieloletnim doświadczeniem specjalizowanych urządzeń elektronicznych dla energetyki, jest łączenie z nowymi technologiami transmisji i przetwarzania danych – to nowa jakość” – powiedział Mirosław Szeleziński, Prezes Spółki ZAE.

„Emitel posiada już dzisiaj duże doświadczenie w zakresie sieci LoRaWAN, które wspierają rozwiązania smart cities, dlatego cieszymy się, że możemy współpracować w tym projekcie. Obszar współpracy pomiędzy firmami jest bardzo perspektywiczny i zajmuje szczególne miejsce w strategii rozwoju Emitel. Zastosowanie niskoenergetycznej sieci LPWAN umożliwia instalację sygnalizatorów w każdym obiekcie, w którym występuje taka potrzeba. Przewagą Emitel jest niewątpliwie możliwość zapewnienia dostępu do urządzeń zainstalowanych na terenie całego kraju” – powiedział Maciej Staszak, Dyrektor Strategii i Rozwoju, Wiceprezes Zarządu Spółki.