zmiana

11.10.2019

Decyzją Kapituły 9. edycji Konkursu Emitel został nagrodzony tytułem Pracodawcy Godnego Zaufania w kategorii „Programy Stażowe”. Głównym organizatorem konkursu jest Krajowa Izba Gospodarcza. Wyróżnienie wręczono wczoraj, w czasie uroczystej Gali w Warszawie.

Emitel otrzymał nagrodę za program stażowy skierowany do uczniów szkół średnich oraz studentów uczelni technicznych, który związany jest z główną działalnością firmy. Program skierowany jest do absolwentów oraz studentów ostatnich lat kierunków technicznych, związanych z telekomunikacją czy teletransmisją. Programy stażowe realizowane w Emitel dają możliwość poznania specyfiki pracy przyszłym potencjalnym pracownikom oraz praktycznego uczestniczenia w realizacji konkretnych zadań.

Oferowane przez Emitel programy stażowe to jeden z najlepszych sposobów poznania firmy i praktyczne spojrzenie na obszar kompetencyjny, w którym przyszły potencjalny pracownik chciałby się rozwijać. Program staży nie polega na obserwacji pracy innych pracowników czy wykonywaniu najprostszych zadań – powierzamy bowiem stażystom do realizacji rzeczywiste zadania, które realizują ze wsparciem opiekuna, ale ponosząc odpowiedzialność za ich prawidłowe wykonanie” – wskazuje Jerzy Godek, Dyrektor Pionu Techniki i Członek Zarządu Emitel S.A.

Uczestnicy programów stażowych w Emitel mają możliwość bezpośredniej obserwacji funkcjonowania firmy, otrzymują wsparcie dedykowanego opiekuna stażu oraz możliwości kontaktu z ekspertami zatrudnionymi w naszej firmie, z których każdy służy wsparciem w zakresie swoich umiejętności i wiedzy, co stanowi niezbędny z naszego punktu widzenia fundament przyszłej kariery zawodowej naszego stażysty. Z uwagi na fakt, że najczęściej stażystami są studenci ostatnich lat, spółka elastycznie podchodzi do indywidualnych potrzeb i dostosowuje harmonogram stażu do oczekiwań i możliwości studenta zawierając z nim odpłatną umowę zlecenia. Dodatkowo w pełni finansuje wymagane dla danej roli zawodowej szkolenia i uprawnienia, niezbędne do realizowania zadań stażysty.

Konkurs „Pracodawca Godny Zaufania” to idea, która została zapoczątkowana w 2009 roku przez Krajową Izbę Gospodarczą i Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Nadrzędnym celem konkursu jest docenianie i promowanie odpowiedzialnej polityki w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. W tym roku wręczono siedem nagród, które otrzymały m.in. Żabka, PwC, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, PGE i Poczta Polska. Ponadto przyznano wyróżnienia dziennikarzom: Annie Popek z Telewizji Polskiej S.A. oraz Michałowi Dobrołowiczowi z RMF FM.

Tytuł Pracodawcy Godnego Zaufania przyznawany jest tym organizacjom, które w zakresie polityki pracowniczej proponują pracownikom nowoczesne, interesujące i efektywne rozwiązania, uwzględniając rozwój zawodowy pracowników i ochronę ich praw. Nagrody przyznawane są w kilku kategoriach: programy stażowe, wolontariat, motywacja, edukacja, zdrowie, bezpieczeństwo oraz firma przyjazna niepełnosprawnym.

27.09.2019

Emitel z sukcesem zakończył wdrożenie nowej platformy telewizyjnej dla Orange Polska. Nowa platforma zbudowana została w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne i sprzętowe w zakresie technologii IPTV oraz OTT. Emitel jest partnerem Orange Polska i wspiera operatora w zakresie usług telewizyjnych od 2006 roku.

Emitel zapewniał usługi utrzymania platformy telewizji IPTV użytkowanej przez Orange przez ostatnie lata. Dobre doświadczenia we współpracy pomiędzy partnerami skłoniły Orange do wyboru Emitel jako dostawcy nowego rozwiązania. Projekt wdrożenia nowej platformy IPTV/OTT trwał 8 miesięcy i został poprzedzony dogłębną analizą zmieniających się trendów rynkowych oraz potrzeb operatora. Zgodnie ze strategią Orange koncentruje się na budowaniu wartości, konwergencji usług i inwestycjach w światłowód. Oferta Orange Love rozwija się w kierunku budowy nowych pakietów dla klientów poszukujących bogatszych treści telewizyjnych – stąd potrzeba rozbudowy platformy telewizyjnej.

Cieszę się, że po raz kolejny Emitel udowodnił, że potrafi odpowiedzieć na oczekiwania klienta i zrealizować z powodzeniem ambitne zadanie jakie zostało postawione przez Orange. W tym projekcie kluczowe było doskonałe zrozumienie potrzeb operatora i zaproponowanie rozwiązania, które wpisuje się w światowe trendy i pozwoli na szybkie reagowanie na potrzeby klientów. Nie byłoby to możliwe gdyby nie silne kompetencje naszego zespołu i wieloletnia, owocna współpraca z Orange”- powiedział Wiceprezes Zarządu Emitel S.A., Maciej Staszak.

Światowe trendy wykazują, że IPTV jest obecnie jedynym segmentem płatnej TV, który notuje stałe i dynamiczne wzrosty. Oferta telewizyjna Orange cieszy się dużym uznaniem polskich widzów, korzysta z niej obecnie ponad 972 tysiące klientów, a udział użytkowników IPTV stale rośnie. Uruchomienie nowej platformy umożliwi Orange dalszy rozwój usług dla swoich abonentów i jeszcze lepsze dopasowanie oferty na coraz bardziej konkurencyjnym rynku telewizyjnym w Polsce.

Rozwiązania dostarczone przez Emitel pozwoliły nam zaoferować naszym klientom całą gamę nowych usług. Dzięki Multinagrywarce nie umknie im ich ulubiony film, natomiast udoskonalona aplikacja Orange TV Go pozwala oglądać telewizję tam gdzie chcą i kiedy chcą. Możemy dostarczać także sygnał lepiej dostosowany do łącza jakim dysponuje klient. Cały czas pracujemy nad tym, by nasza oferta telewizyjna była jak najbardziej atrakcyjna – mówi Ewelina Rabsztyn, Dyrektor Telewizji i Kontentu w Orange Polska

Rozumiejąc jak ważnym elementem usług dla Operatora jest właśnie serwis IPTV/OTT Emitel dołożył wszelkich starań, aby każda z funkcjonalności nowej platformy spełniała najwyższe wymagania. W celu zapewnienia dopasowania oferty programowej Orange Polska do zmieniających się potrzeb odbiorców, nowa platforma jest elastyczna i umożliwia swobodne dysponowanie jej pojemnością i konfiguracją parametrów usług. Stacja czołowa jest gotowa do dostarczenia ponad 230 serwisów w standardzie IPTV i OTT, w jakości SD, HD oraz UHD. Wdrożone z powodzeniem rozwiązanie odpowiada nie tylko na dzisiejsze potrzeby rynkowe, ale stwarza również możliwość dalszego rozwoju wraz z rozwijającym się zapotrzebowaniem operatora. Odpowiedzialność za utrzymanie nowej platformy oraz jej monitoring spoczywa na służbach technicznych Emitel. W ramach dostarczanych usług, Emitel zapewnia również naziemny dosył sygnału do stacji czołowej oraz utrzymanie playout’ów telewizyjnych oraz usług EPG.

Emitel od lat rozwija kompetencje w zakresie usług telewizyjnych. Jesteśmy lepiej znani jako operator naziemnej telewizji cyfrowej, ale posiadamy również duże doświadczenie w zakresie IPTV oraz budowy serwisów OTT. Jestem przekonany, że dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie utrzymania złożonych rozwiązań telewizyjnych spełnimy oczekiwania Orange dotyczące niezawodności nowej platformy. Aby zapewnić najwyższy poziom dostępności usługi i bezpieczeństwa stacji czołowej, w ramach zrealizowanego projektu zapewniamy m.in. redundancję geograficzną. Rozwiązanie rezerwowe będzie gotowe do podjęcia pracy w każdej chwili” – powiedział Członek Zarządu ds. Techniki Emitel S.A., Jerzy Godek.

O Emitel
Należąca do amerykańskiego funduszu Alinda Capital Partners spółka Emitel S.A. to największy operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Od ponad 50 lat, dzięki Emitel sygnały telewizji i radia mogą być odbierane we wszystkich polskich domach. Oprócz usług dla nadawców telewizyjnych i radiowych, Emitel oferuje infrastrukturę wysokościową dla operatorów telefonii komórkowej, projektuje i instaluje nowoczesne systemy łączności bezprzewodowej oraz uczestniczy w tworzeniu inteligentnych miast i włącza się w prace nad przygotowaniem do budowy sieci 5G w Polsce.

10.09.2019

W tegorocznej edycji badania GRESB, Emitel zdobył 80 punktów przy średniej 58 punktów dla porównywalnych firm. Spółka zajęła drugie miejsce w grupie spółek porównywalnych i znalazła się w ścisłej czołówce spośród 393 uczestników badania na świecie.

Prowadzone od dziesięciu lat badania GRESB analizują przedsiębiorstwa infrastrukturalne pod kątem ich działań w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. Badanie uznawane jest za wiodący punkt odniesienia dla funduszy, które inwestują w spółki infrastrukturalne na świecie. Prowadząca badanie instytucja GRESB BV jest spółką zależną od Green Business Certification Inc., organizacji non-profit zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych.

Emitel bierze udział w badaniu od 2016 roku. W tym roku, pomimo wzrastających wymagań, spółka utrzymała wysoki wynik z roku ubiegłego na poziomie 80 punktów i zajęła drugie miejsce wśród spółek infrastrukturalnych w Europie, 14. miejsce pośród 236 uczestników badania z Europy oraz 24. miejsce w gronie 393 firm na świecie.

Obiekty wysokościowe Emitel rozsiane są po całym kraju, dlatego szczególnie ważne dla Spółki jest dbanie o ludzi i środowisko naturalne w najbliższym sąsiedztwie stacji nadawczych. Przyjazną dla środowiska gospodarkę odpadami Emitel realizuje poprzez stosowanie rozwiązań umożliwiających odzysk odpadów (recykling) oraz zgodny z zasadami ochrony środowiska proces unieszkodliwiania odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się odzyskać.

„Nasz wysoki wynik jest dowodem na to, że Emitel nieustannie poprawia swoje standardy w zakresie zaangażowania społecznego i zrównoważonego rozwoju. Realizujemy liczne projekty z zakresu ochrony środowiska, a przygotowując nasze inwestycje przestrzegamy wszelkich norm” – mówił Aleksander Skołożyński Członek Zarządu ds. Finansów Emitel S.A.

Emitel znajduje się ścisłej czołówce polskich firm wprowadzających w życie zasady społecznego zaangażowania biznesu, czego dowodzą liczne nagrody i wyróżnienia z zakresu CSR, które spółka otrzymała w 2018 roku, w tym m.in.: wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Pracodawców RP „Zdrowy pracownik, zdrowa firma”, tytuł Pracodawcy Godnego Zaufania przyznany przez Krajową Izbę Gospodarczą i Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, godło Inwestor w Kapitał Ludzki przyznane przez Fundację Digital Knowledge Observatory (dawniej Fundacja Obserwatorium Zarządzania) oraz statuetkę i godło „Pracodawca przyjazny pracownikom” przyznawany przez NSZZ „Solidarność” pod honorowym patronatem Prezydenta RP.

Badanie GRESB jest niezależnym badaniem zaangażowania społecznego i zrównoważonego rozwoju firm, w które inwestują amerykańskie fundusze inwestycyjne. ESG jest jednym z najważniejszych w Stanach Zjednoczonych wskaźników branych pod uwagę przy inwestowowaniu środków z funduszy emerytalnych na świecie. Więcej o wynikach: https://gresb.com/esg-reporting-benchmarking-infrastructure-sector-moves-mainstream/

09.09.2019

Emitel wybrał instytucję, której powierzy zarządzanie funduszami Pracowniczych Planów Kapitałowych. W wyniku przeprowadzonego postępowania Spółka zdecydowała się wybrać PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Wybrany partner będzie odpowiadał za prowadzenie rachunków PPK pracowników, którzy zdecydują się oszczędzać dodatkowe środki na emeryturę.

Pracownicze plany kapitałowe powstają, aby wspierać osoby pracujące w długoterminowym gromadzeniu i pomnażaniu oszczędności na emeryturę. Celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa finansowego Polaków. Przy wyborze partnera prowadzącego PPK Emitel kierował się przede wszystkim długoterminowym interesem pracowników. Wchodzący w skład Grupy PKO BP – PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest jednym z największych TFI w Polsce. PKO TFI jest nowoczesną organizacją zorientowaną na potrzeby klientów, która nieustannie rozwija swoją ofertę produktów inwestycyjnych dostosowanych do oczekiwań inwestorów i trendów rynkowych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie na rynku funduszy inwestycyjnych oraz wieloletnią praktykę w zarządzaniu programami emerytalnymi, działającymi na zasadzie zbliżonej do PPK.

„Wybierając partnera zwracaliśmy szczególną uwagę na efektywność prowadzonych inwestycji, doświadczenie na rynku funduszy inwestycyjnych oraz kompleksową opiekę dla uczestników PPK. Wierzymy, że Pracowniczy Plan Kapitałowy prowadzony przez godnego zaufania partnera jakim jest PKO TFI, będzie cieszył się w Emitel dużym zainteresowaniem jako kolejny benefit w szerokiej ofercie świadczeń dodatkowych kierowanych do pracowników” – powiedział Andrzej Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel.

Kryteria, którymi kierował się Emitel wybierając instytucję do zarządzania PPK to m.in.: doświadczenie zespołu inwestycyjnego, dotychczasowe wyniki inwestycyjne, wsparcie dla pracodawcy oraz dla pracowników, kanały poprzez jakie pracownicy będą mogli otrzymać informacje lub złożyć dyspozycje.

Należąca do amerykańskiego funduszu Alinda Capital Partners spółka Emitel S.A. to największy operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Od ponad 50 lat, dzięki Emitel sygnały telewizji i radia mogą być odbierane we wszystkich polskich domach. Oprócz usług dla nadawców telewizyjnych i radiowych, Emitel oferuje infrastrukturę wysokościową dla operatorów telefonii komórkowej, projektuje i instaluje nowoczesne systemy łączności bezprzewodowej oraz uczestniczy w tworzeniu inteligentnych miast i włącza się w prace nad przygotowaniem do budowy sieci 5G w Polsce.

 

02.09.2019

W związku z okresową modernizację systemu antenowego na obiekcie RTCN Lublin/Piaski, część widzów w Chełmie i okolicach doświadcza problemów z odbiorem sygnału telewizji naziemnej. W celu zapewnienia widzom ciągłości świadczonych usług i najlepszej możliwej jakości odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej, Emitel po uzyskaniu odpowiednich zgód administracyjnych, uruchomi dodatkowe emisje wzmacniające sygnał multipleksów MUX-1, MUX-2 i MUX-3.

Prowadzone prace modernizacyjne są bardzo złożone technicznie i wymagają dużego wysiłku ze strony specjalistów Emitel. Wymagały one m.in. tymczasowego przełączenia emisji na zastępczy system antenowy, co spowodowało, na niektórych obszarach województwa lubelskiego, obniżenie siły nadawanego sygnału trzech multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej MUX-1 MUX-2 oraz MUX-3. Utrudnienia te występują np.w rejonie miasta Chełm ze względu na ukształtowanie terenu i przysłonięcie miasta wzniesieniami na kierunku stacji nadawczej w Piaskach.
W związku z pojawiającymi się zgłoszeniami ze strony widzów, mając na uwadze fakt, że prace modernizacyjne potrwają do 27 września, Emitel podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowych emisji doświetlających miasto Chełm sygnałem wszystkich trzech multipleksów.

Emisje zostaną uruchomione natychmiast po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń Urzędu Komunikacji Elektronicznej z ponad 90 metrowej wieży SLR Kumowa Dolina. Dla mieszkańców Chełma nowy obiekt nadawczy pokrywa się z kierunkiem nadajnika w Piaskach, nie będzie więc konieczności regulacji anten odbiorczych ani przestrajania odbiorników telewizyjnych.

Radiowo Telewizyjne Centrum Nadawcze RTCN Lublin/Piaski emituje programy radiowe i telewizyjne dla około 1,2mln mieszkańców województwa lubelskiego. Dotychczasowe anteny przez prawie 30 lat służyły mieszkańcom województwa lubelskiego dostarczając sygnał telewizji początkowo analogowej, a później cyfrowej. Okresowa konserwacja i modernizacja urządzeń na wszystkich obiektach nadawczych pozwala na wyeliminowanie ryzyka poważnych awarii i utraty możliwości odbioru radiofonii UKF i telewizji DVB T, a przez to na utrzymanie najwyższej jakości świadczonych usług.

22.08.2019

19 sierpnia Emitel rozpoczął okresową modernizację telewizyjnego systemu antenowego na obiekcie RTCN Lublin/Piaski. Prowadzone prace są bardzo złożone technicznie i wymagają dużego wysiłku ze strony specjalistów Emitel. Dotychczasowe anteny przez prawie 30 lat służyły mieszkańcom województwa lubelskiego dostarczając sygnał telewizji początkowo analogowej, a później cyfrowej.

Prace wiązać się będą z koniecznością przełączenia emisji na zastępczy system antenowy. Może to powodować krótkotrwałe zakłócenia wszystkich emisji radiofonii FM i telewizji cyfrowej DVB-T, prowadzonych z tego obiektu, w godzinach 9:00 – 16:00 oraz nieznacznie pogorszenie jakości sygnału multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej MUX-1, MUX-2 i MUX-3 przez cały okres prowadzenia prac. Prace zakończą się do 27 września 2019 roku – do tego czasu prosimy widzów i słuchaczy o wyrozumiałość.

Radiowo Telewizyjne Centrum Nadawcze RTCN Lublin/Piaski emituje programy radiowe i telewizyjne dla około 1,2 mln mieszkańców województwa lubelskiego. Okresowa konserwacja i modernizacja urządzeń na wszystkich obiektach nadawczych pozwala na wyeliminowanie ryzyka poważnych awarii i utraty możliwości odbioru radiofonii UKF i telewizji DVB T, a przez to na utrzymanie najwyższej jakości świadczonych usług.

Szczegółowy plan przerw konserwacyjnych na obiektach nadawczych Emitel dostępny jest na stronie: https://emitel.pl/strefa-klienta/#przerwy-konserwacyjne

05.07.2019

Emitel otworzył w Krakowie zmodernizowane Centrum Zarządzania Siecią. Centrum wyposażone jest między innymi w nowoczesną ścianę graficzną oraz zaawansowane narzędzia diagnostyczne i dyspozytorskie, które wspomagają ekspertów w lepszej kontroli nadzorowanych systemów oraz sprawnym zarządzaniu sygnałami alarmowymi. Zmodernizowany został także znajdujący się w tej lokalizacji obiekt nadawczy, z którego emitowane są programy telewizyjne oraz radiowe dla mieszkańców Krakowa. Ponad 60-metrowa wieża nadawcza zyskała dodatkowo nowoczesne podświetlenie LED umożliwiające wielokolorowe iluminacje.

Krakowskie centrum jest sercem nadzoru nad infrastrukturą Emitel w całym kraju. Monitoruje ciągłość i niezawodność emisji sygnałów stacji telewizyjnych, rozgłośni radiowych oraz pracę systemów łączności wykorzystywanych między innymi na potrzeby bezpieczeństwa kraju oraz transmisji do ponad czterystu wysokościowych obiektów Emitel zlokalizowanych w całej Polsce. Pracę służb dyspozytorskich wspierają najnowocześniejsze narzędzia informatyczne, dzięki którym dyspozytorzy w każdym momencie mogą sprawdzić warunki pracy wszystkich elementów sieci Emitel.

„Dzięki infrastrukturze Emitel nadawcy telewizyjni i radiowi mogą dotrzeć ze swoimi programami do widzów i słuchaczy w całej Polsce. Za niezawodność usług i ciągłość emisji naziemnej telewizji cyfrowej i radia w pierwszej kolejności odpowiadają eksperci Centrum Zarządzania Siecią, którzy muszą być wyposażeni w nowoczesne narzędzia nadzoru. Służby Emitel nadzorują również – tak istotną w dzisiejszych czasach – komunikację bezprzewodową, która wykorzystywana jest na potrzeby bezpieczeństwa naszych obywateli” – powiedział podczas otwarcia centrum Andrzej Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel.

Centrum Zarządzania Siecią Emitel pracuje 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Specjaliści Emitel reagują na wszelkie sygnały o nieprawidłowościach i potencjalnych awariach. Centrum rozdziela zadania dla służb utrzymania zlokalizowanych w całej Polsce. Niezwłocznie po otrzymaniu zadań, bez względu na warunki atmosferyczne i porę dnia, specjaliści Emitel wykonują odpowiedni prace w terenie. W krakowskim Centrum Zarządzania Siecią wykonywane są również analizy, które mają na celu eliminowanie powtarzalności awarii bądź ograniczać je do minimum w przyszłości. Od pewnego czasu Spółka wykorzystuje również w tym celu zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji.

Z obiektu zlokalizowanego w Krakowie, Emitel transmituje m.in. programy Telewizji Polskiej oraz stacji radiowych dla mieszkańców Krakowa. Przy okazji prowadzonej modernizacji, dobrze widoczna z wielu popularnych turystycznie miejsc w Krakowie wieża, została wyposażona w nowoczesne podświetlenie LED. Wielokolorowa iluminacja będzie uruchamiana po zmroku i stanie się atrakcyjnym punktem świetlnym na mapie turystycznej Krakowa. Emitel wykorzysta również krakowski obiekt do dalszego rozwoju usług Smart Cities i rozwiązań internetu rzeczy (IoT).

„Wysoka jakość usług i niezawodność to nasz najwyższych priorytet. Dlatego oprócz realizowanych w skali całego kraju inwestycji rozwojowych nie zapominamy również o modernizacji istniejącej infrastruktury, w tym tak kluczowych obiektów jak centrum nadzoru. W naszych działaniach szczególną wagę przywiązujemy do zrównoważonego rozwoju i staramy się kreować wartość dodaną dla otoczenia. Po przeprowadzonej modernizacji, podświetlona wieża na Krzemionkach uatrakcyjni jeszcze bardziej krajobraz Krakowa” – mówi Andrzej Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel

Należąca do amerykańskiego funduszu Alinda Capital Partners spółka Emitel to największy operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Od ponad 50 lat, dzięki Emitel sygnały telewizji i radia mogą być odbierane we wszystkich polskich domach. Oprócz usług dla nadawców telewizyjnych i radiowych, Emitel oferuje infrastrukturę wysokościową dla operatorów telefonii komórkowej, projektuje i instaluje nowoczesne systemy łączności bezprzewodowej oraz uczestniczy w tworzeniu inteligentnych miast i włącza się w prace nad przygotowaniem do budowy sieci 5G w Polsce.

13.06.2019

To kolejny raport przygotowany przez Emitel z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Dokument prezentuje najważniejsze przedsięwzięcia i inicjatywy podjęte przez Emitel w roku 2018. Liczba prospołecznych i proekologicznych działań Emitel systematycznie rośnie a Spółka rozszerza się o nowe pomysły.

Obiekty wysokościowe Emitel rozsiane są po całym kraju, dlatego szczególnie ważne dla Spółki jest dbanie o ludzi i środowisko naturalne w najbliższym sąsiedztwie stacji nadawczych. Przyjazną dla środowiska gospodarkę odpadami Emitel realizuje poprzez stosowanie rozwiązań umożliwiających odzysk odpadów (recykling) oraz zgodny z zasadami ochrony środowiska proces unieszkodliwiania odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się odzyskać.

Wśród nowości realizowanych od zeszłego roku przez Emitel znalazły się m.in. Warsztaty Ochrony Środowiska – Pola Elektromagnetyczne skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Celem warsztatów jest przekazanie, w sposób przystępny, wiedzy o polach elektromagnetycznych, ich wykorzystywaniu we współczesnym świecie oraz o zagrożeniach, jakie ewentualnie mogą stanowić. W ramach warsztatów Pracownicy Emitel pokazywali dzieciom między innymi animowany film opisujący ewentualne zagrożenia wynikające z emisji pól elektromagnetycznych oraz działania zapobiegawcze, jakie podejmujemy.

Przy podejmowaniu każdej decyzji biznesowej, dotyczącej relacji w miejscu pracy lub współpracy z lokalnymi społecznościami, pracownicy Emitel kierują się systemem wartości. Kodeks etyki obowiązujący w Spółce reguluje kwestię ogólnych praktyk biznesowych, na podstawie których prowadzona jest działalność. Stanowi on zbiór zasad oparty na uczciwości, otwartości, odpowiedzialności, sprawiedliwości i wzajemnym szacunku. Wszystkie umowy zawierane z dostawcami oraz odbiorcami firmy zawierają zobowiązanie, że również oni będą postępować zgodnie z kodeksem etyki. Spółka powołała również stanowisko Rzecznika ds. Zapobiegania Mobbingowi i Dyskryminacji, którego rolą jest reagowanie na wszelkie wątpliwości zgłaszane przez Pracowników.

O pracowników i ich najbliższych firma dba w sposób kompleksowy. Pracownicy mają możliwość udziału w różnorodnych szkoleniach, mają zapewnioną prywatną opiekę zdrowotną i ubezpieczenia grupowe (większość programów obejmuje także rodziny pracowników). Promocja zdrowego tryby życia pozostaje jednym z najwyższych priorytetów. Dla swoich pracowników, Emitel organizuje rajdy górski i imprezy sportowe, jak np. turniej piłki nożnej. Każdego roku Emitel bierze udział w kampanii pod nazwą „Rowerem do pracy, czyli dom, rower, praca… i tak w kółko”, prowadzonej przez Urząd Miasta Krakowa. Celem kampanii jest promowanie roweru jako codziennego środka transportu wykorzystywanego w trakcie podróży do i z pracy.

„Bycie liderem w branży zobowiązuje, dlatego szukamy nieoczywistych rozwiązań w zakresie działań społecznych. Przywiązujemy olbrzymią wagę do budowania trwałych relacji, chcemy wyznaczać trendy a naszą ambicją jest przewodzenie zmianom. Dlatego dbamy o to aby nasze cele, osiągane codzienną pracą, realizować w sposób odpowiedzialny wobec naszych interesariuszy i otoczenia. Nie zapominamy także o tworzeniu przyjaznego i atrakcyjnego miejsca pracy dla naszych pracowników.” – powiedział Andrzej Kozłowski – Prezes Zarządu Emitel S.A.

Emitel znajduje się ścisłej czołówce polskich firm wprowadzających w życie zasady społecznego zaangażowania biznesu, czego dowodzą liczne nagrody i wyróżnienia z zakresu CSR, które spółka otrzymała w 2018 roku, w tym m.in.: wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Pracodawców RP „Zdrowy pracownik, zdrowa firma”, tytuł Pracodawcy Godnego Zaufania przyznany przez Krajową Izbę Gospodarczą i Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, godło Inwestor w Kapitał Ludzki przyznane przez Fundację Digital Knowledge Observatory (dawniej Fundacja Obserwatorium Zarządzania) oraz statuetkę i godło „Pracodawca przyjazny pracownikom” przyznawany przez NSZZ „Solidarność” pod honorowym patronatem Prezydenta RP.

Pobierz RAPORT ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO EMITEL za rok 2018
Pobierz RAPORT ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO EMITEL za rok 2018 (w jęz. angielskim)

03.06.2019

Emitel zapewni nowoczesny, kompleksowy system wewnętrznej instalacji wzmacniającej dostępność usług operatorów komórkowych w jednej z najbardziej oczekiwanych inwestycji w Warszawie. Umowa zakłada opracowanie projektu radiowego i projektów wykonawczych, realizację inwestycji, w tym wykonanie prac formalno–prawnych oraz utrzymanie systemu.

W nowopowstającym kompleksie biurowo-handlowo-usługowym Elektrownia Powiśle, Emitel wykona zaawansowaną technicznie usługę zwiększającą zasięg telefonii komórkowych w trzech budynkach biurowych, a także w części handlowej i  gastronomicznej. W kolejnym etapie rozbudowy inwestycji Emitel wzmocni sygnał komórkowy także w hotelu. Dzięki temu osoby korzystające z telefonii komórkowej wewnątrz budynków będą miały zapewniony bardzo dobrej jakości sygnał.

Emitel będzie właścicielem instalacji, dlatego wszelkie kwestie formalne związane z uzgodnieniami, projektowaniem, uzyskaniem odpowiednich zezwoleń oraz cały koszt utrzymania odpowiedniego stanu technicznego są po stronie spółki. Będzie to jedna z większych instalacji wewnętrznych, tzw. indoor, zrealizowanych przez Emitel w ciągu ostatnich lat, ale nie pierwsza w portfolio spółki. W ostatnim czasie Emitel zbudował innowacyjny system DAS na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Było to pierwsze takie rozwiązanie w obiekcie sportowym w Polsce i jedno z pierwszych w Europie.

Elektrownia Powiśle to wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy, w którym klienci znajdą unikatowe marki modowe, pop-up i concept store’y, jakich dotąd w Polsce jeszcze nie było, restauracje serwujące kuchnię z wielu zakątków świata oraz pierwszy w Polsce innowacyjny koncept Beauty Hall. Będą mogli także doświadczyć niezapomnianych emocji i wrażeń podczas licznych wydarzeń organizowanych w przestrzeni Elektrowni.

28.05.2019

SLR Myślibórz będzie wykorzystywany przez Nadleśnictwo do instalacji anten służących do przesyłania obrazu z kamer tzw. „dostrzegalni” Lasów Państwowych. Emitel kolejny raz angażuje się w walkę z pożarami lasów.

Wcześniej Emitel nawiązał współpracę między innymi z Nadleśnictwami w Zwierzyńcu i Kaliszu. W Polsce funkcjonuje 646 dostrzegalni przeciwpożarowych z czego 230 z nich jest zaopatrzona w aparaturę telewizyjną, a to właśnie z takich punktów wykrywanych jest połowa pożarów w polskich lasach.

„ Infrastruktura Emitel pośrednio pomoże nam w wykrywaniu pożarów we wczesnej fazie, co pozwoli na szybką reakcję, dzięki temu sprawniej ograniczymy rozprzestrzenianie się ognia i co się z tym wiąże straty przyrodnicze i materialne – mówi Ewelina Rybarska Nadleśniczy Nadleśnictwa Myślibórz

Pożary to największy problem leśnictwa w Polsce. Tylko jednego dnia, 23 kwietnia 2019r. wybuchło w lasach ponad 360 pożarów.

„Cieszymy się, że kolejny raz Lasy Państwowe zdecydowały się na współpracę z Emitel. Jednym z filarów działalności naszej spółki jest dbanie o stan środowiska naturalnego. Emitel jest największym w Polsce, niezależnym operatorem infrastruktury wysokościowej. Dysponuje obecnie ponad 400 obiektami i wiele z nich oferujemy klientom właśnie na potrzeby monitoringu wizyjnego. Stale powiększamy bazę obiektów, jestem więc przekonany, że będziemy realizować kolejne tego typu projekty” – powiedział Maciej Staszak, Wiceprezes Zarządu Emitel S.A.

Co roku w Polsce wybucha średnio dziesięć tysięcy pożarów lasów rocznie, co sprawia, że pod tym względem Polska zajmuje trzecie miejsce w Europie. Najgorsza sytuacja jest w Hiszpanii i Portugalii, gdzie pożary lasów występują często i na wielkich powierzchniach