EmiSmart
Internet Rzeczy i Inteligentne Miasta

Technologia w służbie człowieka, by żyło się wygodniej, bezpieczniej i mądrzej.

INTERNET RZECZY

Rozwój techniki zaowocował pojawieniem się nowoczesnych rozwiązań Internetu rzeczy (IoT)

wykorzystywanych w budowie koncepcji Inteligentnych Miast (SmartCity). Systemy informatyczne poprawiają warunki życia mieszkańców i ułatwiają procesy wpływające na funkcjonowanie miasta.

URZĄDZENIA IOT

Urządzenia IoT wkraczają nie tylko do zastosowań przemysłowych, lecz także w codzienne życie.

Uruchomienie sieci zgodnej ze specyfikacją LoRaWAN® na danym obszarze jest prostsze i tańsze niż np. sieci komórkowej.

Monitorowanie
stanu środowiska

przekazywanie informacji o stanie środowiska (zanieczyszczenia powietrza, stan wód), monitorowanie infrastruktury

Pomiary

np. transmisja danych z liczników: prądu, gazu, wody, ciepła, ciśnienia, temperatury, wilgotności, poziomu cieczy, itp.

Bezpieczeństwo

np. wczesne wykrywanie pożarów, podtopień i powodzi, osuwisk, wstrząsów, naruszenia chronionego terenu

Inteligentne miasto

np. sterowanie sygnalizacją świetlną, oświetleniem ulic, monitorowanie infrastruktury, np. wskazywanie wolnych miejsc parkingowych

Rolnictwo

np. monitorowanie stanu i położenia maszyn, lokalizacja zwierząt, monitorowanie stanu gleby, wilgotności, składników pokarmowych

Inteligentny dom

np. przesyłanie informacji z czujników dymu czy ognia, systemów alarmowych i innych urządzeń

Główne cechy LoRaWAN:

Zasięg do 20 km

Czas życia baterii w
czujnikach do 10 lat

Pasmo 868 MHz

Wykorzystanie sieci niskoenergetycznej o dużym zasięgu zapewnia efektywny bezprzewodowy dostęp do danych z wielu lokalizacji na dużym obszarze. Z nadajnikami połączone mogą być niemal dowolne rodzaje czujników, pozwalające gromadzić informacje niezbędne do efektywnego ostrzegania, prognozowania i podejmowania decyzji.

Transmisja LoRaWAN

Transmisja 3G, WLAN, Ethernet

Każdy budynek i mieszkanie podłączone do systemów wodociągowych ma min. jeden licznik zużycia wody. Na osiedlu takich liczników mogą być tysiące.. Odczyt stanu każdego z nich staje się wyzwaniem logistycznym.

Rozwiązaniem tego problemu mogą być systemy zdalnych odczytów wodomierzy.

Dowiedz się więcej » Informacja w pigułce

Statystyczny Polak produkuje około 300kg odpadów komunalnych rocznie. Tradycyjny system odbioru śmieci opera się na cyklicznym opróżnianiu kontenerów bez względu na ich stopień zapełnienia.

Inteligentne systemy gospodarki odpadami monitorują poziom wypełnienia koszy i planują optymalny czas oraz trasy wywozu odpadów.

Dowiedz się więcej » Informacja w pigułce

W dużym mieście może być nawet kilkadziesiąt tysięcy latarni ulicznych. Ich poprawne działanie ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.

Nowoczesne czujniki montowane na oprawach świetlnych pozwalają na bieżąco monitorować działanie latarni i umożliwiają wykrywanie wszelkich nieprawidłowości.

Dowiedz się więcej » Informacja w pigułce

Problemy z parkowaniem w centrach miast stały się codziennością. Szacuje się, że w tych miejscach do 30% ruchu generują pojazdy szukające parkingu, co nie tylko wpływa na brak płynności ruchu , ale tez zwiększa emisję spalin.

Rozwiązaniem tych problemów są inteligentne systemy wykrywania zajętości miejsc parkingowych, które w czasie rzeczywistym przekazują informacje do aplikacji dostępnych dla kierowców.

Dowiedz się więcej » Informacja w pigułce

OFERTA EMITEL

Emitel buduje sieć transmisyjną na potrzeby Internetu rzeczy, zoptymalizowaną do komunikacji z różnego rodzaju czujnikami i miernikami, w tym czujnikami umożliwiającymi zarządzanie oświetleniem. Oferuje też standardowe czujniki lub przygotowanie odpowiednich urządzeń dostosowanych do konkretnego modelu, a także opracowanie aplikacji niezbędnych do analizy i wizualizacji wyników.

OFERTA EMITEL

Emitel buduje sieć transmisyjną na potrzeby IoT, przeznaczoną do komunikacji z różnymi typami czujników i mierników, w tym z czujnikami zapełnienia koszy na śmieci. Oferuje też standardowe czujniki lub przygotowanie odpowiednich urządzeń dostosowanych do konkretnego modelu pojemników na śmieci, a także opracowanie aplikacji niezbędnych do analizy i wizualizacji wyników.

OFERTA EMITEL

Emitel buduje sieć transmisyjną na potrzeby Internetu rzeczy, zoptymalizowaną do komunikacji z różnego rodzaju czujnikami i miernikami, w tym czujnikami umożliwiającymi zarządzanie oświetleniem. Oferuje też standardowe czujniki lub przygotowanie odpowiednich urządzeń dostosowanych do konkretnego modelu latarni (lub oprawy oświetleniowej), a także opracowanie aplikacji niezbędnych do analizy i wizualizacji wyników.

OFERTA EMITEL

Emitel buduje sieć transmisyjną na potrzeby Internetu rzeczy, zoptymalizowaną do komunikacji z różnego rodzaju czujnikami i miernikami, w tym czujnikami umożliwiającymi zarządzanie oświetleniem. Oferuje też standardowe czujniki lub przygotowanie odpowiednich urządzeń dostosowanych do konkretnego modelu latarni (lub oprawy oświetleniowej), a także opracowanie aplikacji niezbędnych do analizy i wizualizacji wyników.

Projekty realizowane przez Emitel są otwarte dla wszystkich podmiotów zainteresowanych współpracą. Zapraszamy!

Chcesz współpracować z nami i zgłosić swój projekt? Masz dodatkowe pytania lub wątpliwości? Kliknij poniżej, uzupełnij formularz a my się z Tobą skontaktujemy.