Udostępnij:

4 stycznia 2022 roku dotychczasowy właściciel firmy Emitel – Alinda Capital Partners LLC („Alinda”) podpisał wiążącą umowę sprzedaży Spółki na rzecz podmiotu kontrolowanego przez Cordiant Digital Infrastructure Limited („Cordiant Digital”). Zamknięcie transakcji jest uzależnione między innymi od uzyskania niezbędnych zgód regulacyjnych.

Cordiant Digital jest notowany na London Stock Exchange pod nazwą CORD.
To fundusz inwestycyjny koncentrujący się na inwestycjach w infrastrukturę cyfrową w Europie i Ameryce Północnej. Fundusz działa na zasadzie „kup, buduj i rozwijaj” i może przyjmować długoterminowy horyzont zaangażowania kapitału, co umożliwia spółkom portfelowym realizację długoterminowych planów rozwojowych. Firma wykorzystuje wiedzę i doświadczenie zespołu ekspertów i menedżerów z branży telekomunikacyjnej, a także specjalistów z obszaru private equity, z dużym doświadczeniem w dziedzinie technologii cyfrowych, zarządzających aktywami o łącznym zaangażowanym kapitale wynoszącym ok. 3 mld USD.

– Emitel jest narodowym czempionem, który działa na terenie całego kraju w oparciu o silne fundamenty finansowe. Spółka charakteryzuje się atrakcyjnymi perspektywami wzrostu w takich obszarach, jak budowa infrastruktury telekomunikacyjnej, centra danych oraz rozwiązania typu smart city. Jesteśmy pod wrażeniem dotychczasowych osiągnięć Zarządu oraz pracowników firmy, doceniamy także duży nacisk na zrównoważony rozwój Spółki. Cieszymy się z możliwości zainwestowania kapitału w celu wsparcia dalszego rozwoju Emitel – powiedział Steven Marshall, kierujący projektami infrastruktury cyfrowej w Cordiant.

Pan Steven Marshall w przeszłości był prezesem American Tower (notowanej na nowojorskiej giełdzie pod nazwą kodową AMT), prezesem Wireless Infrastructure Association oraz dyrektorem generalnym National Grid Wireless w Wielkiej Brytanii.

Cordiant Digital będzie dążył do budowania silnych relacji z organami regulacyjnymi oraz do wspierania Emitel wiedzą branżową oraz posiadanymi relacjami biznesowymi.

– Chciałbym podziękować Alinda za wiele lat wsparcia w roli inwestora – powiedział Andrzej J. Kozłowski – Prezes Emitel S.A. Cordiant Digital jest podmiotem, który oferuje długoterminowy horyzont inwestycyjny, kapitał oraz know – how, które będą dużym wsparciem w naszych średnio i długoterminowych planach rozwoju. Kombinacja tych czynników pozwoli nam rozwijać się w obszarze usług emisji telewizyjnych i radiowych oraz umocnić pozycję na rynku wynajmu infrastruktury telekomunikacyjnej. Cordiant Digital będzie naszym partnerem w budowie wartości Emitel oraz pomoże nam z jednej strony wykorzystać pojawiające się szanse, a z drugiej strony mocniej stawić czoła wyzwaniom, jakie wiążą się z rozbudową infrastruktury telekomunikacyjnej i zapewnieniem dostępu do szerokopasmowego Internetu w Polsce. Cieszymy się na współpracę z zespołem Cordiant i z pozyskania tak doświadczonego inwestora – dodał Andrzej J. Kozłowski – Prezes Emitel S.A.

– Dzięki pracy Zarządu i wszystkich pracowników Emitel, firma nieustannie dostarcza najlepszej, jakości usługi emisji sygnału radia i telewizji w Polsce oraz rośnie, jako jeden z wiodących dostawców infrastruktury wieżowej w modelu „build to suit” dla operatorów komórkowych. Co ważne, Emitel stale wdraża inicjatywy w zakresie ESG – w wielu przypadkach wyprzedzając oczekiwania – co ostatnim czasie znajdywało uznanie w ocenach działań w zakresie zrównoważonego rozwoju Spółki. Alinda będzie ściśle współpracować z Zarządem oraz zespołem Cordiant celem uzyskania niezbędnych zgód regulacyjnych oraz sprawnego przekazania sterów nowemu inwestorowi długoterminowemu – powiedział Jim Metcalfe – Partner Zarządzający Alinda Capital Partners i Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitel S.A.

Uwagi:

Cordiant Digital Infrastructure Limited inwestuje przede wszystkim w podstawową infrastrukturę gospodarki cyfrowej – centra danych, sieci światłowodowe oraz obiekty emisyjne i wieże telekomunikacyjne w Wielkiej Brytanii, Europie i Ameryce Północnej. Więcej informacji o Spółce można znaleźć na jej stronie internetowej pod adresem www.cordiantdigitaltrust.com

Cordiant Capital Inc., jest podmiotem zarządzającym inwestycjami Spółki skoncentrowanymi na poszczególnych sektorach, posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie infrastruktury cyfrowej. Cordiant inwestuje w globalną infrastrukturę i aktywa, realizując strategię poprzez fundusze limited partnership i rachunki zarządzane. Obecna baza klientów Cordiant składa się z globalnych firm ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych i firm zarządzających majątkami osób prywatnych.

Zastrzeżenie:

Niniejszy dokument może zawierać pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia te odnoszą się do przyszłych wydarzeń lub przyszłych wyników i odzwierciedlają oczekiwania lub przekonania Cordiant Capital Inc., dotyczące przyszłych wydarzeń, w tym warunków biznesowych i ekonomicznych, wyników działalności, wyników oraz perspektyw i możliwości biznesowych. Czynniki te obejmują, między innymi, warunki rynkowe i ogólne warunki ekonomiczne, charakter branży telekomunikacyjnej i internetowej. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości odzwierciedlają aktualne przekonania i są oparte na informacjach aktualnie dostępnych dla Cordiant Capital Inc.