Aktualności Emitel po raz kolejny wyróżniony tytułem Top Employer Polska

20.01.2022

Emitel zdobył tytuł Top Employer Polska 2022, przyznawany przez Top Employers Institute najlepszym pracodawcom w Polsce. Uzyskanie tego prestiżowego certyfikatu już trzeci rok z rzędu potwierdza, że Emitel utrzymuje wysokie standardy zarządzania zasobami ludzkimi i reaguje na dynamikę zmian na rynku pracy.

Stałe podnoszenie standardów zarządzania kapitałem ludzkim, stawianie potrzeb pracowników na pierwszym miejscu, stwarzanie możliwości rozwoju oraz dbałość o dobrostan i bliską komunikację z pracownikami – to kierunki, na których skupia się Emitel. Zdobycie przez firmę już po raz trzeci tytułu Top Employer Polska to potwierdzenie, że przyjęta strategia HR zyskuje uznanie międzynarodowych autorytetów w tej dziedzinie.

Słuchając pracowników i odpowiadając na ich realne potrzeby, Emitel realizuje założenie utrzymania pozycji przyjaznego pracodawcy oraz firmy oferującej atrakcyjne warunki i miejsce pracy. Certyfikat Top Employer, zdobyty przez nas trzeci rok z rzędu potwierdza, że pozostajemy w gronie najlepszych pracodawców w Polsce. To dla nas bardzo ważne, bo to właśnie dzięki naszym pracownikom – najwyższej klasy specjalistom, niezwykle zmotywowanym i zaangażowanym, działającym z ogromną pasją, możemy rozwijać firmę – mówi Andrzej J. Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel.

Uzyskanie certyfikatu Top Employer poprzedza długi proces walidacyjny i konieczność spełnienia wielu warunków. Badanie kwestionariuszowe obejmujące kluczowe obszary związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim jest weryfikowane w oparciu o dowody istnienia odpowiednich procedur, procesów i praktyk. Cały proces certyfikacji kończy niezależny audyt, prowadzony przez audytorów zewnętrznych.

Pomimo trudnego roku, który – podobnie jak ubiegły – z pewnością wywarł wpływ na organizacje na całym świecie, Emitel udowodnił, że w dalszym ciągu priorytetem dla niego jest utrzymanie doskonałych praktyk HR. Stawiając czoła wyzwaniom zmieniającego się świata pracy pozytywnie wpływa na życie swoich pracowników. Cieszymy się, że możemy wspólnie świętować i gratulujemy organizacjom, które w tym roku otrzymały certyfikat Top Employer w swoich krajach – mówi David Plink, CEO Instytutu Top Employers.

Tytuł Top Employer przyznawany jest wyłącznie organizacjom, których oferta dla pracownika spełnia najwyższe międzynarodowe standardy.  Top Employers Institute certyfikuje organizacje na podstawie oceny kwestionariusza zawierającego najlepsze praktyki z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Kwestionariusz obejmuje 6 domen, składających się z 20 tematów, między innymi: strategia HR, środowisko pracy, pozyskiwanie talentów, szkolenia i rozwój, well-being, różnorodność i integracja. W ramach programu certyfikowano i nagrodzono ponad 1850 najlepszych pracodawców w 123 krajach i regionach na pięciu kontynentach.

O Top Employers Intitute

Top Employers Institute jest globalnym autorytetem w zakresie badania praktyk zarządzania zasobami ludzkimi. Pomaga optymalizować najlepsze praktyki wzbogacając środowisko pracy. Dzięki programowi certyfikacji Top Employers Institute organizacje biorące udział w programie zostają poddane walidacji, certyfikacji i uznawane są jako pracodawca z wyboru. Top Employers Institute został założony ponad 30 lat temu i certyfikował ponad 1 850 organizacji w 123 krajach i regionach. Certyfikowani Top Employers pozytywnie wpływają na życie ponad 8 milionów pracowników na całym świecie.