Aktualności Emitel podsumowuje rok 2020 w Raporcie Zaangażowania Społecznego

02.02.2021

W raporcie za rok 2020 Emitel podsumowuje najważniejsze wydarzenia w zakresie podejmowanych działań w obszarze ochrony środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego (ESG).

(Raport: http://dps.asp24.pl/flip/emitel_nw_brand_extention/ )

Raport przedstawia najważniejsze ubiegłoroczne wydarzenia, sukcesy i wyzwania, który pokazuje, jak w praktyce Emitel realizuje ideę społecznej odpowiedzialności. Odpowiedzialność społeczna to kultura organizacyjna, która w tworzeniu i realizacji strategii uwzględnia oczekiwania pracowników oraz wszystkich grup interesariuszy Emitel – partnerów społecznych, klientów i dostawców oraz oczywiście środowiska naturalnego. W Emitel wierzymy, że takie podejście przynosi korzyści firmie i jej otoczeniu, prowadzi do długofalowego rozwoju i przyczynia się do podnoszenia jakości życia nas wszystkich. Tegoroczna edycja raportu  jest obszerniejsza niż w latach ubiegłych. Postanowiliśmy też w większym zakresie oddać głos naszym pracownikom oraz z szerszej perspektywy pokazać różne aspekty działalności Spółki.

Pandemia miała ogromny wpływ na gospodarkę i codzienne życie wszystkich Polaków. Dlatego również w raporcie Emitel znajdą się odniesienia do działań, które podejmowaliśmy w roku ubiegłym w kontekście pandemii SARS-CoV-2. Dla polskich władz i instytucji zaangażowanych w walkę z pandemią telewizja i radio to jeden z podstawowych kanałów komunikacji ze społeczeństwem a dla wielu Polaków, szczególnie seniorów, to jedyne źródło informacji.  Dlatego niezwykle ważne dla Emitel było utrzymanie ciągłości świadczenia usług emisji z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa pracowników oraz wszystkich partnerów Spółki.

– Jestem głęboko przekonany, że społeczna odpowiedzialność biznesu to doskonały sposób na budowanie wartości firmy na rynku, zdobycie zaufania klientów, szansa pozyskania wartościowych pracowników oraz kształtowanie wartościowych relacji z całym naszym otoczeniem. W raporcie, który Państwu prezentujemy, znajdziecie potwierdzenie moich słów.  Rok 2020 był wyjątkowy i upłynął pod znakiem walki z pandemią i olbrzymiego wysiłku lekarzy i pracowników służby zdrowia, którzy stali i nadal stoją na pierwszej linii walki o zdrowie i życie Polaków. Korzystając z okazji chciałbym w imieniu własnym i pracowników Emitel podziękować za ich wysiłek, a wszystkich Państwa zachęcić do zaszczepienia się przeciwko Covid-19 tak szybko jak to będzie możliwe – powiedział Andrzej J. Kozłowski – Prezes Zarządu Emitel S.A.

W czerwcu, dziennik Rzeczpospolita uznał Emitel za jedną z dziesięciu najważniejszych firm dla polskiej gospodarki. Ranking został przygotowany z okazji obchodów stulecia istnienia dziennika Rzeczpospolita, a laureatów wybierała kapituła rankingu, składająca się z uznanych ekonomistów i analityków rynku.

Spółka otrzymała także 5 gwiazdek w globalnym badaniu zaangażowania społecznego i zrównoważonego rozwoju GRESB. Działania i wyniki firmy w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego zostały bardzo wysoko ocenione przez audytorów. Działania z zakresu ESG realizowane przez Emitel zostały także docenione w ubiegłym roku przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w  raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, który stanowi największy przegląd działań z obszaru odpowiedzialnego biznesu.