Udostępnij:

Emitel uzyskał prestiżowy tytuł Top Employer Polska 2024, przyznawany najlepszym pracodawcom w Polsce przez Top Employers Institute. Firma zdobyła certyfikat już po raz piąty z rzędu, dowodząc, że prowadzenie odpowiedzialnej polityki pracowniczej i utrzymanie wysokich standardów zarządzania zasobami ludzkimi stanowi dla niej priorytet.

Od wielu lat Emitel stale podnosi standardy zarządzania kapitałem ludzkim, stawia potrzeby pracowników na pierwszym miejscu, stwarza im możliwości rozwoju. Firma dba także o bliską komunikację z pracownikami i ich dobrostan. Realizowana przez Emitel strategia w zakresie kapitału ludzkiego jest doceniana również przez międzynarodowe autorytety w tej dziedzinie – czego potwierdzeniem jest przyznanie firmie tytułu Top Employer Polska już po raz piąty.

– Doskonale zdajemy sobie sprawę, że to od zaangażowania naszego całego zespołu zależą wyniki i rozwój firmy. Dlatego wsłuchujemy się w głosy naszych pracowników – specjalistów, działających z zaangażowaniem i pasją, którzy chcą realizować ambitne cele w firmie, która jest blisko ich potrzeb. Podstawą naszej strategii i konsekwentnie realizowanym działaniem jest bycie pracodawcą oferującym atrakcyjne warunki zatrudnienia i przyjazne miejsce pracy. Certyfikat Top Employer, który zdobywamy po raz kolejny, najlepiej świadczy o tym, że znajdujemy się w gronie najlepszych pracodawców w Polsce– powiedział Andrzej J. Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel.

Uzyskanie certyfikatu Top Employer poprzedza długi proces walidacyjny i konieczność spełnienia wielu warunków. Badanie kwestionariuszowe obejmujące kluczowe obszary związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim jest weryfikowane w oparciu o dowody istnienia odpowiednich procedur, procesów i praktyk. Proces certyfikacji kończy niezależny audyt, prowadzony przez audytorów zewnętrznych.

– Wyjątkowe czasy wydobywają z ludzi i organizacji to, co najlepsze. I byliśmy tego świadkami w naszym tegorocznym Programie Certyfikacji Top Employers: to wyjątkowe wyniki certyfikowanych Top Employers 2024. Ci pracodawcy zawsze pokazywali, że zależy im na rozwoju i dobrostanie swoich pracowników. W ten sposób wspólnie wzbogacają świat pracy. Z dumą ogłaszamy i świętujemy tegoroczne grono wiodących pracodawców zorientowanych na ludzi: Top Employers 2024 – powiedział David Plink, dyrektor generalny Instytutu Top Employers.

Tytuł Top Employer przyznawany jest wyłącznie organizacjom, których oferta dla pracownika spełnia najwyższe międzynarodowe standardy.  Top Employers Institute certyfikuje organizacje na podstawie oceny kwestionariusza zawierającego najlepsze praktyki z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Kwestionariusz obejmuje 6 domen, składających się z 20 tematów, między innymi: strategia HR, środowisko pracy, pozyskiwanie talentów, szkolenia i rozwój, well-being, różnorodność i integracja. W ramach programu Top Employers Institute przyznał tytuł lidera w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi ponad 2300 organizacjom w 122 krajach i regionach na pięciu kontynentach.

O Top Employers Intitute

Założony ponad 30 lat temu Top Employers Institute jest globalną organizacją zajmującą się wyłanianiem i nagradzaniem najlepszych pracodawców. To światowy autorytet w zakresie badania praktyk zarządzania zasobami ludzkimi. Pomaga optymalizować najlepsze praktyki wzbogacając środowisko pracy. W ramach programu Top Employers biorące w nim udział organizacje zostają poddane weryfikacji, certyfikacji i uznawane są za pracodawców z wyboru. W 2024 r. Top Employers Institute certyfikował ponad 2300 organizacji w 122 krajach i regionach. Certyfikowani Top Employers pozytywnie wpływają na życie ponad 9 milionów pracowników na całym świecie.