Udostępnij:

8 marca br. startuje I edycja konkursu “Fair to Women”, którego celem jest promocja idei równego traktowania i wyrównywania szans kobiet na rynku pracy w Polsce oraz wyróżnianie tych pracodawców, którzy tworzą najlepsze warunki pracy dla kobiet. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Vox Feminae, partnerem merytorycznym PwC Polska, partnerem głównym Emitel S.A., partnerem ABSL a partnerami medialnymi PAP i 300Gospodarka.

Równość płac, programy wspierające łączenie życia prywatnego i zawodowego, udział kobiet na stanowiskach kierowniczych, równościowa kultura organizacyjna – to najważniejsze tematy, na jakie będzie zwracać uwagę kapituła konkursu wyłaniając laureatów.

Rola kobiet w polityce i biznesie systematycznie rośnie a kolejne branże i stanowiska otwierają się na kobiety. Warto wspomnieć niedawne wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i objęcie stanowiska Wiceprezydent po raz pierwszy w historii właśnie przez kobietę – Kamelę Harris. Na najwyższych szczeblach w biznesie kobiety są jeszcze słabo reprezentowane, a realnym problemem pozostaje różnica w ich wynagrodzeniach w stosunku do zarobków mężczyzn. Oczywiście specyfika niektórych zawodów powoduje, że szczególnie w firmach technologicznych, inżynierskich naturalną kwestią jest dysproporcja w zatrudnieniu kobiet – taka sytuacja ma miejsce np. w naszej firmie. Nie zmienia to faktu, że problem istnieje i trzeba pomagać kobietom w ich samorealizacji, wspierać budowanie różnorodności – stąd decyzja o wsparciu konkursu Fair to Women – powiedział Andrzej Kozłowski – Prezes Zarządu Emitel S.A.

„To, jak wygląda sytuacja kobiet na rynku praca, w głównej mierze zależy od pracodawców. Dlatego bardzo zależy nam na nagrodzeniu tych firm, które w obszarze tworzenia przyjaznego i równego środowiska pracy dla kobiet zrobili najwięcej. W dojrzałych organizacjach kwestie dotyczące Diversity & Inclusion stanowią ważny element strategii działania. Mam nadzieję, że promując najlepsze praktyki w tym zakresie przyczynimy się do wzrostu znaczenia kwestii różnorodności także w innych przedsiębiorstwach” – mówi Katarzyna Komorowska, partnerka w PwC, liderka zespołu People & Organization.

„W naszym konkursie chcemy wyróżnić tych pracodawców, którzy stwarzają kobietom takie warunki pracy i rozwoju, aby mogły się w pełni realizować zawodowo bez rezygnacji z życia rodzinnego” – mówi Monika Fill, prezes Fundacji Vox Feminae.

Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest kierowany do średnich i dużych przedsiębiorstw. Mogą̨ do niego przystąpić firmy, które prowadzą działalność na terenie Polski. W konkursie oceniane będą wszelkie rozwiązania wychodzące poza obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów prawa. Firmy ubiegające się̨ o wyróżnienie muszą wykazać, że podejmowane przez nich działania mają charakter stały i kompleksowy. Oceny nadesłanych zgłoszeń i wyboru laureatów dokona kapituła konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele organizatora i partnerów konkursu:

  • Katarzyna Komorowska, partnerka w PwC, liderka zespołu People & Organization
  • Andrzej Kozłowski, prezes zarządu Emitel
  • Iwona Słończewska-Knap, dyrektor zarządzająca w ABSL
  • dr Magdalena Butrymowicz, prawnik, radca prawny, adiunkt w Katerze Prawa Rodzinnego na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie
  • Monika Fill, prezes zarządu Fundacji Vox Feminae

Pracodawcy, którzy chcą wziąć udział w konkursie powinni do 22 marca br. wypełnić i przesłać ankietę dostępną na stronie www.fairtowomen.pl