Udostępnij:

W związku z pojawiającymi się od końca kwietnia 2014 roku informacjami, że na niektórych obszarach kraju wystąpiły przypadki utrudnień w odbiorze sygnału telewizyjnego MUX3, zamieszczamy poniżej informacje na temat możliwych przyczyn tego zjawiska.

W dniu dwudziestego szóstego kwietnia bieżącego roku, zgodnie z wymaganiami TVP, uruchomiona została grupa nadajników MUX3 zapewniających doświetlenie sygnałem cyfrowym największych polskich miast do poziomu umożliwiającego odbiór MUX3 z anten pokojowych.

Konsekwencją pojawienia się dodatkowych źródeł sygnału jest występująca w niektórych lokalizacjach znaczna różnica poziomu odbieranego sygnału pomiędzy multipleksami. Znaczące zwiększenie poziomu sygnału MUX3, w przypadku anten o zbyt dużym zysku lub ze wzmacniaczami o dużym wzmocnieniu, mogło doprowadzić do przesterowania wejść odbiorników, co objawia się zakłóceniami obrazu lub całkowitym brakiem odbioru oraz bardzo często wahaniem wskazań jakości sygnału pokazywanymi przez odbiornik.

W odosobnionych przypadkach możliwe jest też występowanie tzw. „efektu 0 dB”.
Zjawisko to może wystąpić w sieciach jednoczęstotliwościowych (SFN) w przypadku odbioru kilku sygnałów z porównywalnym (bardzo dobrym) poziomem mocy oraz niewielkim (praktycznie żadnym) wzajemnym opóźnieniem czasowym i może powodować zakłócenia odbioru wynikające z problemów z synchronizacją odbiornika do odbieranych sygnałów  i detekcją poszczególnych nośnych. Problemy te są zauważalne szczególnie w przypadku odbiorników wykorzystujących mniej zaawansowane układy odbioru sygnału.

Geograficznie takie zjawisko jest najmocniej odczuwalne w przypadkach, gdy:

1)    antena odbiorcza jest  w jednej linii z obiektem doświetlającym i obiektem  nadawczym dużej mocy,

2)    antena odbiorcza ma charakterystykę o szerokiej poziomej wiązce odbioru i oba obiekty nadawcze mieszczą się w kącie odbioru anteny.

Jakie działania mogą pomóc usunąć negatywne skutki powyższych zjawisk:

  • Dyskryminacja kierunkiem odbioru, czyli wykonanie lekkiego odchylenia (obrócenia w poziomie) anteny odbiorczej od głównego kierunku odbioru, na którym jest ustawiona antena i do tej pory odbiór był prawidłowy.
  • Zmiana wysokości zawieszenia anteny odbiorczej (w dół, lub w górę).
  • Eliminacja, tam gdzie jest to możliwe, wzmacniaczy antenowych i zastąpienie ich symetryzatorami lub redukcja ich wzmocnienia.
  • Zastąpienie anten siatkowych antenami o charakterystyce kierunkowej (np. typu Yagi) i o dobranym zysku energetycznym zależnie od lokalizacji, zapewniających węższą wiązkę poziomej charakterystyki odbioru. Rozwiązanie takie zapewni lepszą odporność na sygnały docierające spoza głównego kierunku odbioru, niż proste anteny siatkowe.
  • Zainstalowanie tłumików w torze antenowym o odpowiednio dobranym tłumieniu.
  • Zastosowanie rozbudowanej instalacji antenowej, z wykorzystaniem dwóch anten, z których antena skierowana na obiekt główny emitujący wszystkie multipleksy powinna być wyposażona w filtr pasmowy eliminujący sygnał MUX3 oraz druga skierowana na obiekt doświetlający i odbierająca MUX3. Wówczas sygnał odbierany z obiektu głównego zostanie stłumiony względem sygnału odbieranego w tym samym kanale z nadajnika doświetlającego, co może zapewnić poprawny odbiór emisji cyfrowych.