Aktualności Oświadczenie o wniesieniu przez Emitel apelacji w sprawie z powództwa Magna Polonia S.A.

21.12.2021

Emitel złożył 20 grudnia br. apelację od wyroku z powództwa Magna Polonia wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy. W apelacji Spółka domaga się zmiany wyroku i oddalenia pozwu w całości, jako bezzasadnego.

Emitel od początku procesu stoi na stanowisku, że żądania Magna Polonia nie mają oparcia w stanie faktycznym i prawnym, a zebrany w toku postępowania materiał dowodowy, dokumenty i zeznania niezależnych od stron świadków niezbicie to potwierdzają.

Sąd Okręgowy, w nieprawomocnym wyroku z dnia 2 lipca 2021 roku, nakazał Emitel wydanie spółce Magna Polonia wielomilionowych korzyści odniesionych z rzekomego naruszenia poufności. Emitel stoi na stanowisku, że nigdy nie naruszył zobowiązania do zachowania poufności. Lektura uzasadnienia wyroku, doręczonego przez Sąd 6 grudnia 2021 roku, jedynie umocniła to przekonanie. Oczekujemy, że trwająca już ponad osiem lat sprawa, znajdzie szybki finał w korzystnym dla Emitel rozstrzygnięciu Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Emitel posiada pełne wsparcie ze strony właściciela w podjęciu stanowczych działań w tym sporze, przede wszystkim, co do wniesienia apelacji od wyroku Sądu.

Emitel prowadzi działalność na polskim rynku od kilkudziesięciu lat świadcząc usługi dla wszystkich największych nadawców telewizyjnych i radiowych, a także wielu instytucji publicznych w Polsce. Działalność Emitel charakteryzuje unikalne połączenie zespołu wysokiej klasy specjalistów i jakość świadczonych przez Spółkę, krytycznych dla ogólnego interesu usług emisji sygnału RTV oraz najwyższe standardy biznesowe i etyczne w relacjach z naszymi partnerami, w tym m.in. klientami, dostawcami, regulatorami rynku.

Spółka od lat utrzymuje silne fundamenty finansowe oraz dostęp do źródeł finansowania. W 2020 roku Emitel zrefinansował wcześniejszy kredyt i wydłużył okres dostępnego finansowania, podpisując umowę kredytową o wartości 1,5 mld zł z konsorcjum renomowanych polskich oraz międzynarodowych banków. Spółka potwierdziła zdolność zachowania sprawności operacyjnej w obliczu wyzwań związanych z pandemią Covid-19. Emitel realizuje strategiczne projekty, w tym projekt refarmingu pasma 700MHz, tj. zwolnienia częstotliwości na potrzeby budowy sieci 5G w Polsce – kluczowego przedsięwzięcia z punktu widzenia interesów Państwa. Uwaga Zarządu skupia się na dalszej budowie wartości Spółki i wykorzystaniu szans, jakie wiążą się z potrzebami rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej i dostępu do szerokopasmowego Internetu w Polsce.