Aktualności Polskie firmy przystępują do globalnej kampanii 30% Club – wśród członków-założycieli Andrzej Kozłowski, Prezes Emitel

09.06.2021

W Polsce startuje 30% Club – globalna inicjatywa promująca różnorodność w biznesie. Celem 30% Club Poland jest zwiększenie reprezentacji kobiet na poziomie zarządu i rady nadzorczej (liczone łącznie) w 140 największych polskich spółkach giełdowych do 2030 roku.

Kampania ma też cel pośredni w postaci progu 20% udziału kobiet we władzach spółek z WIG20, mWIG40 i sWIG80 do 2025 roku oraz braku wśród tych spółek takich, które nie mają żadnych kobiet w swoich władzach. Na koniec 2020 roku udział kobiet we władzach firm z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 wyniósł zaledwie 15,5%. Do inicjatywy mogą przystąpić prezesi zarządów i przewodniczący rad nadzorczych spółek publicznych lub firm posiadających więcej niż 100 pracowników.

Do kampanii w Polsce jako pierwsi przystąpili przedstawiciele najwyższych władz korporacyjnych 13 firm (kolejność alfabetyczna): BASF Polska, Benefit Systems, Blue Media, Credit Suisse Poland, Emitel, IBM Poland and Baltics, Mastercard Europe Oddział w Polsce, Orange Polska, Ryvu Therapeutics, Siemens Polska, Société Générale Oddział w Polsce, Summa Linguae, Wirtualna Polska.

W pełni popieram cele 30% Club Poland. Różnorodność płci jest ważną częścią szerszej kwestii różnorodności na wyższym szczeblu przedsiębiorstw. Bardziej różnorodny zarząd i rada nadzorcza to szerszy zakres doświadczenia, wiedzy i kompetencji, co z kolei prowadzi do lepszego podejmowania decyzji i wysokiej kultury korporacyjnej – James Van Bergh, Przewodniczący Rady Nadzorczej Benefit Systems.

GLOBALNA KAMPANIA 30% Club to globalna kampania, której myślą przewodnią jest obserwacja, że różnorodność we władzach spółek przynosi wymierne korzyści biznesowe, wynikające z wyboru osób na najwyższe stanowiska z całej dostępnej puli talentów. Uczestnictwo w kampanii polega na realizowaniu mierzalnych celów z zakresu różnorodności płci we władzach spółek i otwieraniu kobietom drzwi do kariery. Próg 30% dla udziału kobiet ma swoje źródło w teorii masy krytycznej, gdzie został określony jako minimalny odsetek grupy, przy którym głosy mniejszości zaczynają mieć wpływ na decyzje podejmowane przez większość.

Kampania 30% Club została zapoczątkowana w Wielkiej Brytanii w 2010 roku przez brytyjską finansistkę Helenę Morrissey z celem osiągnięcia 30% udziału kobiet we władzach spółek z indeksu FTSE100. Cel został osiągnięty we wrześniu 2018 roku, a obecnie udział kobiet w spółkach FTSE100 wynosi 37,1% i 34,5% w spółkach FTSE350. Do globalnej inicjatywy 30% Club przystąpili szefowie jednych z największych firm na świecie, tacy jak np. Warren Buffet, CEO & Chair Berkshire Hathaway, Larry Fink, CEO Blackrock czy Emma Walmsley, CEO, GSK. Polska jest 18. punktem (tzw. Chapter) na globalnej mapie 30% Club.

Cieszę się, że Polska dołączyła do kampanii 30% Club. Dziękuję członkom założycielom i partnerom za wsparcie tej ważnej inicjatywy, która ma potencjał do zmiany kultur korporacyjnych i wspierania ich procesów decyzyjnych. Kampania powinna przynieść korzyści firmom, gospodarce i społeczeństwu. Różnorodność we władzach to biznesowy imperatyw każdej spółki – mówi Ann Cairns, Globalna Przewodnicząca 30% Club, Wiceprezes Mastercard.

30% CLUB POLAND 30% Club Poland stawia sobie za cel co najmniej 30% reprezentacji kobiet na poziomie zarządu i rady nadzorczej (liczone łącznie) w 140 największych polskich spółkach giełdowych do 2030 roku. Kampania ma też cel pośredni w postaci progu 20% udziału kobiet we władzach spółek z WIG20, mWIG40 i sWIG80 do 2025 roku oraz braku wśród nich takich, które nie mają żadnych kobiet w swoich władzach. Na koniec 2020 roku udział kobiet we władzach firm z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 wyniósł zaledwie 15,5%.

30% Club Poland rozpoczął działalność dzięki zaangażowaniu 13 członków-założycieli, którzy podpisali się pod celami kampanii i zgodzili się ją promować (kolejność alfabetyczna wg spółek): Katarzyna Byczkowska, Dyrektor Zarządzająca, BASF Polska; James Van Bergh, Przewodniczący Rady Nadzorczej Benefit Systems; Andrzej Antoń, Przewodniczący Rady Nadzorczej Blue Media; Aneta Kocemba, Dyrektor Zarządzająca, Credit Suisse Warsaw; Andrzej J. Kozłowski, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Emitel; Jarosław Szymczuk, Dyrektor Generalny IBM Polska i Kraje Bałtyckie; Bartosz Ciołkowski, Dyrektor Generalny na Polskę, Czechy i Słowację, Mastercard Europe; Julien Ducarroz, Prezes Zarządu Orange Polska; Paweł Przewięźlikowski, Prezes Zarządu, Ryvu Therapeutics, Dominika Bettman, Prezeska Zarządu oraz dyrektorka Digital Industries, Siemens Polska; Krzysztof Walenczak, Dyrektor Generalny, Société Générale Oddział w Polsce; Piotr Misztal, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Summa Linguae oraz Jacek Świderski, Prezes Zarządu, Wirtualna Polska.

Wierzę, że możemy sprostać stojącym przed nami wyzwaniom tylko dzięki otwartości. A otwartość w kulturze biznesowej musi iść w parze z różnorodnością. Dane dowodzą, że zróżnicowane zespoły są bardziej efektywne i po prostu pracują lepiej. Dotyczy to wszystkich szczebli organizacji, od pierwszej linii po zarząd. Nadal istnieją stereotypy i bariery, z którymi musimy się zmierzyć. I to powinno być nasze wspólne wyzwanie, aby tworzyć sprzyjające środowisko i promować talenty. Jestem dumny, że Orange jest częścią tej bardzo potrzebnej inicjatywy, zachęcającej do większej różnorodności na kluczowych stanowiskach, w zarządach i radach nadzorczych – mówi Julien Ducarroz, prezes Orange Polska.

INVESTOR GROUP

30% Club Poland uruchamia także Investor Group czyli grupę roboczą skupiającą inwestorów instytucjonalnych, którzy zobowiązali się promować inicjatywę. Investor Group tworzą w Polsce: Aegon PTE, NN Investment Partners TFI oraz Noble Funds TFI.

Inwestorzy instytucjonalni mają ważną rolę do odegrania w osiągnięciu różnorodności we władzach spółek. Cieszę się, iż przedstawiciele polskiego Investor Group zamierzają podnosić kwestie związane z niskim udziałem kobiet we władzach w dyskusjach z zarządami oraz częściej uwzględniać kobiety w nominacjach na niezależnych członków rad nadzorczych – Milena Olszewska-Miszuris, Co-Chair i inicjatorka 30% Club Poland.

SZEROKIE GRONO FIRM WSPIERAJĄCYCH

Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do 30% Club Poland prosimy o zgłoszenia na adres email: poland@30percentclub.org. 30% Club Poland nie posiada formy prawnej i nie pobiera składek. Przy prowadzeniu swojej działalności korzysta z pomocy partnerów. Są nimi (w kolejności alfabetycznej): ACCA Polska, kancelaria CMS, Impact CEE, M+G Sp. z o.o. Sp.k., Polski Instytut Ekonomiczny, PwC, Signium, The Way, UN Global Compact Network Poland.

Polki to jedne z najbardziej przedsiębiorczych kobiet w Europie, bardzo świadome swojego wkładu we wzrost PKB. Czas najwyższy aby władze spółek w Polsce, zarządy oraz rady nadzorcze, zaczęły w większym wymiarze zasilać swoje szeregi wiedzą i umiejętnościami kobiet. Dzisiejszy poziom reprezentacji kobiet jest niski w porównaniu z Wielką Brytanią i USA. Bardzo się cieszę, że 30% Club rozszerza swoją działalność na Polskę. Wierzę, że jak zwykle Polska pozytywnie zaskoczy nas samych i świat – Aleksandra Gren, Co-Chair 30% Club Poland.

AMBITNE PLANY ROZWOJU

Pod kierownictwem Globalnej Przewodniczącej 30% Club (Global Chair), Ann Cairns, Wiceprezes Mastercard, kampania rozszerza swój zasięg i jest już obecna na 6 kontynentach. Polska była kolejnym naturalnym kandydatem, który pozwoli na ekspansję w regionie. Do 30% Club można również przystąpić na bazie globalnego paszportu – wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłoszenia na adres email: Laura@30percentclub.org.

Dopiero startujemy z kampanią w Polsce, ale mamy ambitne plany rozwojowe. Wierzymy, że tylko organizacje wspierające prawdziwie inkluzywną kulturę, w tym włączające kobiety, mogą w pełni wykorzystać swój potencjał, by pozytywnie wpłynąć na swoich pracowników, rynki i społeczności. Dlatego zależy nam, by zaangażować jak najszersze grono interesariuszy. Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych wsparciem różnorodności we władzach – Aleksandra Włodarczyk, inicjatorka 30% Club Poland.

O 30% Club Poland:

Pomysłodawczyniami przeniesienia idei 30% Club do Polski są Milena Olszewska-Miszuris i Aleksandra Włodarczyk. Rozpoczęcie działalności było możliwe dzięki wielomiesięcznej wolontaryjnej pracy kilkunastu osób związanych z rynkami finansowymi i biznesem. Ambasadorami kampanii są (kolejność alfabetyczna): Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych; Justyna Matuszak-Leśny, Partner kancelarii ESB Adwokaci i Radcy Prawni; Katarzyna Piasecki, założycielka ENNBOW; Andrzej Pośniak, Partner Zarządzający kancelarią CMS w Polsce; Ewa Sowińska, Partner w ESO Audit. Więcej informacji na stronie: https://30percentclub.org