Udostępnij:

W związku z dobiegającą końca kadencją Członków Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Emitel S.A. reprezentująca  Cordiant Digital Infrastructure Limited podjęła decyzję o powołaniu na okres nowej, 5-letniej kadencji panów Andrzeja J. Kozłowskiego, Macieja Staszaka oraz Jerzego Godka.

Cordiant Digital Infrastructure Limited sfinalizował transakcję  przejęcia 100% udziałów Emitel S.A. w listopadzie 2022 roku.  Notowany na giełdzie papierów wartościowych w Londynie fundusz (CORD) inwestuje głównie w aktywa cyfrowe – centra danych, sieci światłowodowe oraz obiekty nadawcze i wieże telekomunikacyjne w Europie i Ameryce Północnej. W skład Rady Nadzorczej Emitel wchodzą: Steven Marshall (Przewodniczący Rady Nadzorczej), Mark Tiner, David Kippen oraz Kevin Moroney.

W związku z dobiegającą końca kadencją trzech członków Zarządu – panów Andrzej J. Kozłowskiego, Macieja Staszaka oraz Jerzego Godka, Rada Nadzorcza postanowiła o ich ponownym powołaniu na okres kolejnej pięcioletniej kadencji do dnia 31 grudnia 2028 roku. Kadencja Pana Macieja Pilipczuka powołanego w skład Zarządu z dniem 3 stycznia 2022 roku, wygasa 31 grudnia 2027 roku.

W skład Zarządu Emitel S.A. wchodzą:

  1. Andrzej J. Kozłowski – pełniący funkcję Prezesa Zarządu
  2. Maciej Staszak – pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży
  3. Jerzy Godek – pełniący funkcję Członka Zarządu ds. Techniki
  4. Maciej Pilipczuk – pełniący funkcję Członka Zarządu ds. Finansów

Emitel S.A. to największy operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Od ponad 50 lat dzięki Emitel sygnały telewizji i radia mogą być odbierane we wszystkich polskich domach. Oprócz usług dla nadawców telewizyjnych i radiowych Emitel oferuje infrastrukturę wysokościową dla operatorów telefonii komórkowej, projektuje i instaluje nowoczesne systemy łączności bezprzewodowej, w tym zaawansowane instalacje DAS, uczestniczy w budowie inteligentnych miast w oparciu o technologie IoT i włącza się w prace nad przygotowaniem do budowy sieci 5G w Polsce.