Udostępnij:

Emitel w opublikowanym właśnie raporcie podsumował działania, które podjął w 2022 roku w obszarach ESG, czyli ochrony środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego.

Rok 2022 był bardzo intensywny dla Emitel, zarówno pod względem strategicznym, jak i operacyjnym. Spółka zyskała nowego właściciela – Cordiant Digital Infrastructure Limited – fundusz inwestujący w aktywa infrastruktury cyfrowej w Wielkiej Brytanii, Europie i Ameryce Północnej. Z kolei w połowie roku Emitel zakończył refarming pasma 700 MHz i zmianę standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Był to jeden z najbardziej złożonych i wymagających projektów w historii spółki, nad którym pracowało blisko 300 ekspertów przez 130 tysięcy roboczogodzin.

Dbałość o środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny to standardy, według których funkcjonują liderzy biznesu. Takie idee są także istotne dla spółki, co zostało zauważone, ponieważ Emitel w cyklicznym badaniu GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) znalazł się wśród najlepszych firm spośród 649 uczestniczących w badaniu, zdobywając 93 punkty i zajmując 5. miejsce w swojej kategorii.

– Odpowiedzialność społeczna, troska o środowisko naturalne, poszanowanie i przestrzeganie najwyższych standardów w zakresie ładu korporacyjnego od lat są naszym priorytetem. Stawiamy na rozwój naszych pracowników, zwracając szczególną uwagę na inicjatywy wspierające równość szans w ramach wewnętrznych awansów, czy wyrównywanie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. Aktywnie angażujemy się w akcje charytatywne i wolontariat pracowniczy. Od lat stawiamy też na współpracę z nauką, wspieramy wybrane wydarzenia kulturalne i inicjatywy sportowe. Tradycyjnie te działania chcieliśmy przybliżyć w corocznym raporcie ESG – powiedział Andrzej J. Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel S.A.

W ubiegłym roku spółka podejmowała liczne inicjatywy w zakresie wsparcia dla ogarniętej wojną Ukrainy i przebywających w Polsce uchodźców. Współpracując z polskimi nadawcami Emitel uruchomił emisje radiowe oraz telewizyjne w języku ukraińskim oraz zaadaptował jeden z budynków administracyjnych w Poznaniu, z którego korzystają matki z dziećmi szukające schronienia przed wojną. Co istotne, prace wykończeniowe wykonali sami pracownicy Emitel w ramach wolontariatu pracowniczego. Przekazanie kilku partii urządzeń radiotelekomunikacyjnych na potrzeby odbudowy sieci nadawczej w Ukrainie umożliwiło wznowienie i utrzymanie stabilnej transmisji sygnału telewizyjnego na wyzwolonych terenach Ukrainy.

Emitel stale podnosi standardy zarządzania kapitałem ludzkim. Za dbałość o dobrostan pracowników, bliską komunikację oraz stwarzanie im możliwości rozwoju Emitel już po raz czwarty został wyróżniony tytułem Top Employer Polska. Z kolei Forum Odpowiedzialnego Biznesu w swoim raporcie przedstawiło kolejne dobre praktyki CSR podejmowane przez Emitel takie jak: przeciwdziałanie niewłaściwym zrachowaniom i nadużyciom, równe szanse w miejscu pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, dialog społeczny wewnątrz firmy, rozwój i edukacja, digitalizacja miejsca pracy, Akademia Mindfullnes czy promocja zdrowia. Srebrny Listek CSR trafił do spółki za działania firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego.

Raport dostępny pod linkiem: https://www.emitel.pl/wp-content/uploads/2023/04/Raport-ESG_Emitel_2022.pdf