Udostępnij:

Dzięki wspólnemu projektowi zrealizowanemu przez spółki Telecentras oraz Emitel – litewskiego i polskiego nadawcę telewizyjnego – na Suwalszczyźnie, czyli w regionie zamieszkiwanym przez większość mniejszości litewskiej w Polsce, znacznie poprawił się odbiór krajowej telewizji litewskiej LRT LITUANICA za pośrednictwem telewizji naziemnej.

Instalacja urządzeń wzmacniających sygnał telewizyjny w Radiowo-Telewizyjnym Centrum Nadawczym Góra Krzemianucha koło Suwałk, należącym do spółki Emitel, pozwoliła na zwiększenie zasięgu telewizji LRT LITUANICA i umożliwiła oglądanie programu nie tylko mieszkańcom terenów przygranicznych, którzy odbierają sygnał z centrum nadawczego spółki Telecentras w Łoździejach, ale także odbiorcom na całej Suwalszczyźnie.

Projekt był współfinansowany przez rząd Republiki Litewskiej i spółkę LRT, czyli litewskiego nadawcę krajowego.

— Projekt rozszerzenia zasięgu telewizji LRT LITUANICA na Suwalszczyźnie pokazuje nam wszystkim, jak wiele mogą osiągnąć rząd litewski i polskie instytucje dzięki współpracy — powiedział dziś podczas uroczystej inauguracji premier Litwy Saulius Skvernelis.

– Bardzo się cieszę, że dzięki wspólnym wysiłkom Rządu Republiki Litewskiej, ogólnopolskiemu nadawcy w tym regionie Polski rusza program LRT LITUANICA. Pragnę podkreślić, że program ten będzie mógł być odbierany we wszystkich gospodarstwach domowych ze zwykłą anteną telewizyjną i będzie bezpłatny. Uważam, że dla każdej mniejszości narodowej ważne jest utrzymywanie więzi ze swoim narodem. Jestem przekonany, że LRT LITUANICA pomoże wzmocnić to połączenie i zapewni widzom dostęp do aktualnych wiadomości na Litwie – mówi Jaroslav Narkevič, Minister Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej.

— Spółka LRT, nasz krajowy nadawca, odgrywa szczególną rolę w pomaganiu Litwinom mieszkającym poza granicami kraju, oferując im dostęp do krajowych treści i zapewniając ich dostępność. Wiosną tego roku uruchomiliśmy nową platformę internetową LRT LITUANICA, opracowaną z myślą o diasporze litewskiej. Program telewizyjny LRT LITUANICA jest również dostępny w Internecie. Pomimo udostępniania treści w Internecie, jesteśmy również świadomi znaczenia, jakie ma nadawanie ich za pośrednictwem telewizji naziemnej, zwłaszcza w takich regionach jak Suwalszczyzna, zamieszkiwanych przez wielu przedstawicieli mniejszości litewskiej — zauważyła dyrektor generalna LRT Monika Garbačiauskaitė-Budrienė.

— Cieszymy się, że mogliśmy pomóc mieszkańcom Litwy przyjeżdżającym do Polski w odbiorze telewizji LRT LITUANICA za pośrednictwem telewizji naziemnej. Nie było to łatwe zadanie, głównie ze względu na wymogi prawne i zezwolenia wymagane w ramach współpracy transgranicznej w tym zakresie. Spółka Emitel zaprojektowała stosowne rozwiązanie techniczne, uzyskała niezbędne zgody, aby w końcu rozpocząć emisję sygnału telewizyjnego — powiedział Andrzej J. Kozłowski, Prezes Zarządu spółki Emitel S.A

— Cieszę się, że udało nam się uzgodnić założenia rozwiązania technicznego i sprawnie wdrożyć je w ustalonych terminach — dodał Remigijus Šeris, dyrektor generalny spółki Telecentras. — Wstępne pomiary, które przeprowadziliśmy w dziewięciu punktach, pokazują, że na obszarach zamieszkiwanych przez Litwinów wysokiej jakości sygnał może być odbierany przy pomocy anteny zewnętrznej, a w niektórych miejscach nawet przy pomocy anteny ustawionej w pomieszczeniu.

O Telecentras

Telecentras jest litewską państwową spółką akcyjną świadczącą usługi w zakresie transmisji programów radiowych i telewizyjnych, transmisji danych, Internetu, telewizji inteligentnej, centrów danych i usług telefonicznych na terenie całej Litwy.