Udostępnij:

Emitel wybrał instytucję, której powierzy zarządzanie funduszami Pracowniczych Planów Kapitałowych. W wyniku przeprowadzonego postępowania Spółka zdecydowała się wybrać PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Wybrany partner będzie odpowiadał za prowadzenie rachunków PPK pracowników, którzy zdecydują się oszczędzać dodatkowe środki na emeryturę.

Pracownicze plany kapitałowe powstają, aby wspierać osoby pracujące w długoterminowym gromadzeniu i pomnażaniu oszczędności na emeryturę. Celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa finansowego Polaków. Przy wyborze partnera prowadzącego PPK Emitel kierował się przede wszystkim długoterminowym interesem pracowników. Wchodzący w skład Grupy PKO BP – PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest jednym z największych TFI w Polsce. PKO TFI jest nowoczesną organizacją zorientowaną na potrzeby klientów, która nieustannie rozwija swoją ofertę produktów inwestycyjnych dostosowanych do oczekiwań inwestorów i trendów rynkowych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie na rynku funduszy inwestycyjnych oraz wieloletnią praktykę w zarządzaniu programami emerytalnymi, działającymi na zasadzie zbliżonej do PPK.

„Wybierając partnera zwracaliśmy szczególną uwagę na efektywność prowadzonych inwestycji, doświadczenie na rynku funduszy inwestycyjnych oraz kompleksową opiekę dla uczestników PPK. Wierzymy, że Pracowniczy Plan Kapitałowy prowadzony przez godnego zaufania partnera jakim jest PKO TFI, będzie cieszył się w Emitel dużym zainteresowaniem jako kolejny benefit w szerokiej ofercie świadczeń dodatkowych kierowanych do pracowników” – powiedział Andrzej Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel.

Kryteria, którymi kierował się Emitel wybierając instytucję do zarządzania PPK to m.in.: doświadczenie zespołu inwestycyjnego, dotychczasowe wyniki inwestycyjne, wsparcie dla pracodawcy oraz dla pracowników, kanały poprzez jakie pracownicy będą mogli otrzymać informacje lub złożyć dyspozycje.

Należąca do amerykańskiego funduszu Alinda Capital Partners spółka Emitel S.A. to największy operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Od ponad 50 lat, dzięki Emitel sygnały telewizji i radia mogą być odbierane we wszystkich polskich domach. Oprócz usług dla nadawców telewizyjnych i radiowych, Emitel oferuje infrastrukturę wysokościową dla operatorów telefonii komórkowej, projektuje i instaluje nowoczesne systemy łączności bezprzewodowej oraz uczestniczy w tworzeniu inteligentnych miast i włącza się w prace nad przygotowaniem do budowy sieci 5G w Polsce.