Udostępnij:

Dbałość o środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny są niezwykle istotne dla Emitel, a działania w tym zakresie są w spółce konsekwentnie wdrażane.

Świadczą o tym również wyniki najnowszego badania GRESB, oceniającego działania przedsiębiorstw w zakresie zaangażowania społecznego i zrównoważonego rozwoju. W tegorocznej edycji Emitel poprawił ubiegłoroczny wynik, uzyskując aż 93 punkty na 100 możliwych. Tym samym Emitel zajął 5. miejsce w swojej kategorii i znalazł się wśród 132 najlepszych firm spośród 649 uczestniczących w badaniu.

Zdobycie 93 punktów oznacza, że Emitel poprawił swój ubiegłoroczny rezultat o 3 punkty. Kolejne działania w ramach społecznego zaangażowania biznesu, konsekwentnie wdrażane w spółce, wpływają na sukcesywny wzrost liczby uzyskiwanych przez Emitel punktów. Spółka uczestniczy w międzynarodowym badaniu GRESB od 2016 roku, czyli już siedem lat.

– Troska o środowisko naturalne, wrażliwość na potrzeby innych, współpraca z lokalnymi społecznościami wpisane są w DNA naszej firmy. W ostatnim czasie nie pozostajemy również obojętni na tragedię, która spotkała naród ukraiński, dlatego zaangażowaliśmy się w niesienie pomocy naszym sąsiadom. Zachęcamy także naszych pracowników do angażowania się w inicjatywę wolontariatu – jednym z takich projektów było przygotowanie miejsca pobytu dla uchodźców w jednym z naszych budynków biurowych w Poznaniu. Tegoroczny wynik badania GRESB jest potwierdzeniem, że wysokie standardy i podejmowane przez Emitel działania w zakresie zrównoważonego rozwoju są doceniane przez oceniających. Dziękuję wszystkim pracownikom Emitel za ich postawę i gratuluję znakomitego wyniku w badaniu – powiedział Andrzej J. Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel S.A.

Niezależne badania GRESB – Global Real Estate Sustainability Benchmark – rokrocznie, od 2009 r. – analizują przedsiębiorstwa pod kątem działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG). Badanie GRESB uznawane jest za punkt odniesienia dla funduszy, które inwestują w spółki infrastrukturalne i nieruchomości na całym świecie.