Udostępnij:

Miesięcznik „Home & Market” od ponad 27 lat przyznaje nagrody Menedżera Roku. Wśród wyróżnionych w corocznym plebiscycie znajdują się przedstawiciele różnych sektorów gospodarki, którzy reprezentują różne szkoły zarządzania oraz ścieżki zawodowe. Prezes Zarządu Emitel otrzymał to wyróżnienie już po raz drugi.

Menedżer roku to projekt prezentujący sylwetki menedżerów, którzy w ocenie miesięcznika w minionym roku najefektywniej zarządzali firmami, na czele których stoją. Kapituła doceniła ich za stawianie na pierwszym planie potrzeb klienta oraz podążanie za zmieniającymi się trendami i okolicznościami rynkowymi, odpowiedzialne podejście do biznesu w czasie epidemii, postawę proekologiczną, umiejętności zarządzania zespołem, uczciwą walkę z konkurencją oraz wizjonerstwo nawet w trudnych czasach.

Uzasadnieniem przyznania tej nagrody Andrzejowi Kozłowskiemu jest wdrożenie w Emitel Strategii ESG na lata 2021 – 2025, definiującej główne cele działalności spółki w obszarze środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego,  a co z tym związane raportowanie społecznego zaangażowania Emitel w oparciu o międzynarodowy standard raportowania GRI zanim stanie się to obowiązkowe, co jest niezwykle pozytywną inspiracją dla otoczenia. W działaniach w zakresie ESG bardzo istotne znaczenie ma udział zarządów spółek a w szczególności przywództwo i osobiste zaangażowanie ze strony menedżerów stojących na czele firm. Podejście firm do kwestii ESG najlepiej weryfikują niezależne audyty, w których Emitel bierze udział każdego roku. W przeprowadzonym jesienią 2021 roku badaniu GRESB, oceniającym działania w zakresie zaangażowania społecznego i zrównoważonego rozwoju, Emitel zdobył rekordową liczbę 90 punktów oraz po raz drugi otrzymał wyróżnienie 5 gwiazdek. Uzyskany przez spółkę wynik pokazuje, że dbałość o środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny jest istotne dla firmy, a działania w tym zakresie są konsekwentnie wdrażane.

W tym roku w gronie laureatów znaleźli się czołowi przedstawiciele największych firm w Polsce, w tym między innymi: Aleksandra Agatowska – Prezes Zarządu PZU Życie, Wojciech Hann – Prezes Zarządu BOŚ, Roger Hodgkiss – Prezes Zarządu Generali Polska, Iwona Kossmann – Prezes Zarządu Deni Cler, Krzysztof Krauze – Prezes Zarządu Intrum, Ewa Małyszko – Prezes Zarządu PFR TFI, Marcin Nedwidek – Prezes Zarządu UNIQA Polska, Zbigniew Wojciech Okoński – Prezes Zarządu ROBYG, Radosław Olszewski – Prezes Zarządu DM BOŚ, Dariusz Sapiński – Prezes Zarządu Grupy Mlekovita, Tomasz Suchański – Prezes Zarządu Grupy Żabka i Karolina Szmidt – Prezes Zarządu Henkel Polska.

Serdecznie gratulujemy ponownego otrzymania tytułu Menedżera Roku 2022 Prezesowi Emitel oraz wszystkim nagrodzonym Menedżerom!