Udostępnij:

Publikowany corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR.  W 20. edycji zaprezentowano 1677 działań podjętych przez 283 firmy. Analiza zgłoszonych inicjatyw pokazuje m.in. rosnące oczekiwania społeczne wobec odpowiedzialności biznesu za wpływ na otoczenie.

W jubileuszowej edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu wprowadziło kilka zmian. Zdecydowano o nieprzyjmowaniu praktyk, które dotyczyły działań stricte akcyjnych i niezwiązanych z działaniami na poziomie strategicznym czy nieposiadających waloru innowacji. Dodatkowo, podobnie jak w roku ubiegłym, organizatorzy wyznaczyli limit dziesięciu nowych praktyk zgłaszanych przez jedną firmę. Tym razem ograniczenie to dotyczyło także praktyk długoletnich. Zmiany te miały na celu skłonienie firm do zgłaszania do raportu aktywności CSR wnoszących nową jakość.

W raporcie opublikowanym przez FOB po raz kolejny znalazły się dobre praktyki CSR podejmowane przez Emitel. Wśród nich są takie jak: przeciwdziałanie niewłaściwym zachowaniom i nadużyciom, równe szanse w miejscu pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, dialog społeczny wewnątrz firmy, rozwój i edukacja, digitalizacja  miejsca pracy,  Akademia Mindfullnes czy promocja zdrowia. W wyszukiwarce dobrych praktyk na stronie https://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/ można zapoznać się łącznie z 34 praktykami zgłoszonymi przez Emitel.

– Społeczną odpowiedzialność biznesu rozumiemy jako troskę o pracowników, szeroko pojęte otoczenie firmy oraz wrażliwość na kwestie różnorodności. W ubiegłym roku zatwierdziliśmy Politykę ESG na lata 2021 – 2025, a do każdego kierunku przypisaliśmy odpowiadające im globalne Cele Zrównoważonego rozwoju ONZ. To ważny dokument dla Spółki, który definiuje główne cele naszej działalności w obszarze środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego. Cieszę się, że Forum Odpowiedzialnego Biznesu po raz kolejny dostrzega nasze działania, uwzględniając kolejne dobre praktyki Emitel w swoim raporcie – powiedział Andrzej J. Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel S.A.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce.