Zaangażowanie społeczne

Nasza działalność jest wpisana w wiele miejsc w Polsce. Dlatego zachowanie dobrych relacji z lokalnymi społecznościami, m.in. poprzez pomoc charytatywną, sponsoring lokalnych uroczystości oraz ochronę środowiska, należy do naszych priorytetów.

Co roku Emitel publikuje Raport Zaangażowania Społecznego, który przedstawia najważniejsze przedsięwzięcia i inicjatywy, które spółka podejmowała w zakresie odpowiedzialności społecznej.

Raport opisuje działania m.in. z zakresu zarządzania ochroną środowiska a także inicjatyw podejmowanych na rzecz Pracowników. Znaczna część rozwiązań i praktyk prowadzonych jest w firmie od wielu lat. Są one zebierane i opisywane w jednym dokumencie, tak aby klienci firmy, partnerzy oraz pracownicy mogli się z nimi w łatwy sposób zapoznać. Działalność biznesowa firmy obejmuje obszar całej Polski, dlatego Emitel ogromną wagę przykłada do budowy dobrych relacji z lokalnymi społecznościami – w raporcie Spółka odnosi się również do tych kwestii.

„Raportowanie działań w zakresie CSR powinno być stałym elementem komunikacji firm z otoczeniem zewnętrznym. Jestem dumny, że Emitel jest w gronie firm, które w transparenty sposób prezentują realizowane projekty i inicjatywy CSR. Raporty prezentują również działania ukierunkowane na naszych pracowników. Tworzenie przyjaznego i atrakcyjnego miejsca pracy jest bowiem jednym z naszych priorytetów.” – powiedział Andrzej Kozłowski – Prezes Zarządu Emitel S.A.

Zakres działań podejmowanych przez Emitel jest bardzo szeroki. W poszukiwaniu kolejnych obszarów do działań społecznych firma szuka wciąż niestandardowych rozwiązań.

Raport aktualny
Skrót raportu za rok 2023
Pobierz RAPORT ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO EMITEL za rok 2023
Pobierz RAPORT ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO EMITEL za rok 2023 (w jęz. angielskim)

Raporty archiwalne
Skrót raportu za rok 2022
Pobierz RAPORT ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO EMITEL za rok 2022
Pobierz RAPORT ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO EMITEL za rok 2022 (w jęz. angielskim)
Skrót raportu za rok 2021
Pobierz RAPORT ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO EMITEL za rok 2021
Pobierz RAPORT ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO EMITEL za rok 2021 (w jęz. angielskim)
Pobierz RAPORT ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO EMITEL za rok 2020
Pobierz RAPORT ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO EMITEL za rok 2020 (w jęz. angielskim)
Pobierz RAPORT ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO EMITEL za rok 2019
Pobierz RAPORT ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO EMITEL za rok 2019 (w jęz. angielskim)
Pobierz RAPORT ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO EMITEL za rok 2018
Pobierz RAPORT ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO EMITEL za rok 2018 (w jęz. angielskim)
Pobierz RAPORT ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO EMITEL za rok 2017
Pobierz RAPORT ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO EMITEL za rok 2017 (w jęz. angielskim)