Aktualności Emitel kolejny raz uwzględniony w raporcie dobrych praktyk Forum Odpowiedzialnego Biznesu

28.03.2019

Emitel został wyróżniony raporcie za kilkanaście dobrych praktyk z obszarów m.in. prawa pracy, środowiska, ładu organizacyjnego czy praw człowieka. Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” ukazał się po raz siedemnasty

Autorzy Raportu zwrócili uwagę między innymi na obowiązujący w Emitel Kodeks Etyki, który reguluje kwestię ogólnych praktyk biznesowych, na podstawie których prowadzona jest działalność spółki. Celem wprowadzenia Kodeksu jest propagowanie uczciwego, sprawiedliwego i etycznego postępowania, promowanie ujawniania informacji w raportach i dokumentach opracowywanych dla inwestorów w kompleksowy sposób, przestrzegania obowiązujących przepisów, zasad i regulacji, niezwłocznego zgłaszania naruszeń oraz odpowiedzialności za przestrzeganie Kodeksu.

Uznanie autorów Raportu znalazła także antymobbingowa i antydyskryminacyjna procedura spółki promująca odpowiednie standardy zachowań w tym zakresie, wyposażenie biur spółki w łatwo dostępne defibrylatory i ciśnieniomierze, pilotażowy program dostępu do audiobooków, z którego mogą korzystać także rodziny Pracowników oraz dobrowolne ubezpieczenie inwestycyjne dla Pracowników, do którego dokłada się pracodawca.

„Nasz udział w Raporcie wskazuje, że budujemy siłę Emitela w oparciu o najlepsze praktyki i trendy rynkowe i stanowimy punkt odniesienia i dobry wzór dla innych organizacji na polskim rynku –mówi Anna Goleniowska, dyrektor Biura HR Emitel S.A

Tegoroczna edycja Raportu wymienia ponad 1500 przykładów dobrych praktyk w 229 polskich firmach. To wynik rekordowy – wyższy o 30% od zeszłorocznego.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki”