Udostępnij:

Emitel działa odpowiedzialnie  w stosunku do środowiska naturalnego, swoich interesariuszy i otoczenia biznesowego. Dlatego w dniu kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Pszczół, Spółka rozpoczęła współpracę z Roi Się, które w swojej działalności promuje i wspiera polskie pasieki, zapewniając utworzonej społeczności możliwość korzystania z naturalnych darów natury. 

W ramach współpracy Emitel będzie mecenasem własnego ula zamieszkałego przez 60 tysięcy pszczół. Pracownicy Emitel będą mieli możliwość odwiedzania swoich pszczół, a także możliwość wolontariatu w tym niezwykłym miejscu. Współpraca ma na celu wzmocnienie podejścia do ochrony przyrody, zaangażowanie w zwiększenie populacji pszczół, które żyją tylko w zdrowym środowisku. Emitel będzie również korzystał z naturalnych produktów pasieki promując ochronę pszczół poprzez dzielenie się okolicznościowymi upominkami z interesariuszami Spółki.

Światowy Dzień Pszczół obchodzony w dniu 20 maja został ustanowiony przez ONZ z inicjatywy Słowenii, która w ten sposób chciała podkreślić znaczenie pszczół dla pozyskiwania żywności a także zwróciła uwagę, że stosowanie pestycydów w rolnictwie zabija te owady. Z dostępnych danych wynika, że w Polsce występuje blisko 470 gatunków pszczół. Najbardziej znana jest pszczoła miodna. Jednak różne owady zapylają inne rośliny. Oznacza to, że dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego potrzebna jest przede wszystkim różnorodność gatunkowa owadów zapylających.

Według ekologów, głównym zagrożeniem dla pszczół jest utrata siedlisk – bazy pokarmowej i lęgowej, następująca w wyniku zmian w użytkowaniu terenu. Rosnąca powierzchnia miast i areałów upraw, gęsta zabudowa terenu, częste koszenie trawników i łąk – to tylko niektóre ze zmian niesprzyjających tym owadom. Intensyfikacja rolnictwa, nadmierne czy nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin i nawozów, patogeny, gatunki inwazyjne, zanieczyszczenie środowiska i zmiana klimatu, to pozostałe czynniki wpływające na dobrostan pszczół. Szacuje się, że w Polsce praca pszczół jest warta ponad 4 mld zł rocznie. Gdyby nie te owady, nie mielibyśmy wielu owoców i warzyw, w przypadku innych roślin plony byłyby znacznie niższe.