Aktualności Emitel opublikował Raport Zaangażowania Społecznego za rok 2018

13.06.2019

To kolejny raport przygotowany przez Emitel z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Dokument prezentuje najważniejsze przedsięwzięcia i inicjatywy podjęte przez Emitel w roku 2018. Liczba prospołecznych i proekologicznych działań Emitel systematycznie rośnie a Spółka rozszerza się o nowe pomysły.

Obiekty wysokościowe Emitel rozsiane są po całym kraju, dlatego szczególnie ważne dla Spółki jest dbanie o ludzi i środowisko naturalne w najbliższym sąsiedztwie stacji nadawczych. Przyjazną dla środowiska gospodarkę odpadami Emitel realizuje poprzez stosowanie rozwiązań umożliwiających odzysk odpadów (recykling) oraz zgodny z zasadami ochrony środowiska proces unieszkodliwiania odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się odzyskać.

Wśród nowości realizowanych od zeszłego roku przez Emitel znalazły się m.in. Warsztaty Ochrony Środowiska – Pola Elektromagnetyczne skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Celem warsztatów jest przekazanie, w sposób przystępny, wiedzy o polach elektromagnetycznych, ich wykorzystywaniu we współczesnym świecie oraz o zagrożeniach, jakie ewentualnie mogą stanowić. W ramach warsztatów Pracownicy Emitel pokazywali dzieciom między innymi animowany film opisujący ewentualne zagrożenia wynikające z emisji pól elektromagnetycznych oraz działania zapobiegawcze, jakie podejmujemy.

Przy podejmowaniu każdej decyzji biznesowej, dotyczącej relacji w miejscu pracy lub współpracy z lokalnymi społecznościami, pracownicy Emitel kierują się systemem wartości. Kodeks etyki obowiązujący w Spółce reguluje kwestię ogólnych praktyk biznesowych, na podstawie których prowadzona jest działalność. Stanowi on zbiór zasad oparty na uczciwości, otwartości, odpowiedzialności, sprawiedliwości i wzajemnym szacunku. Wszystkie umowy zawierane z dostawcami oraz odbiorcami firmy zawierają zobowiązanie, że również oni będą postępować zgodnie z kodeksem etyki. Spółka powołała również stanowisko Rzecznika ds. Zapobiegania Mobbingowi i Dyskryminacji, którego rolą jest reagowanie na wszelkie wątpliwości zgłaszane przez Pracowników.

O pracowników i ich najbliższych firma dba w sposób kompleksowy. Pracownicy mają możliwość udziału w różnorodnych szkoleniach, mają zapewnioną prywatną opiekę zdrowotną i ubezpieczenia grupowe (większość programów obejmuje także rodziny pracowników). Promocja zdrowego tryby życia pozostaje jednym z najwyższych priorytetów. Dla swoich pracowników, Emitel organizuje rajdy górski i imprezy sportowe, jak np. turniej piłki nożnej. Każdego roku Emitel bierze udział w kampanii pod nazwą „Rowerem do pracy, czyli dom, rower, praca… i tak w kółko”, prowadzonej przez Urząd Miasta Krakowa. Celem kampanii jest promowanie roweru jako codziennego środka transportu wykorzystywanego w trakcie podróży do i z pracy.

„Bycie liderem w branży zobowiązuje, dlatego szukamy nieoczywistych rozwiązań w zakresie działań społecznych. Przywiązujemy olbrzymią wagę do budowania trwałych relacji, chcemy wyznaczać trendy a naszą ambicją jest przewodzenie zmianom. Dlatego dbamy o to aby nasze cele, osiągane codzienną pracą, realizować w sposób odpowiedzialny wobec naszych interesariuszy i otoczenia. Nie zapominamy także o tworzeniu przyjaznego i atrakcyjnego miejsca pracy dla naszych pracowników.” – powiedział Andrzej Kozłowski – Prezes Zarządu Emitel S.A.

Emitel znajduje się ścisłej czołówce polskich firm wprowadzających w życie zasady społecznego zaangażowania biznesu, czego dowodzą liczne nagrody i wyróżnienia z zakresu CSR, które spółka otrzymała w 2018 roku, w tym m.in.: wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Pracodawców RP „Zdrowy pracownik, zdrowa firma”, tytuł Pracodawcy Godnego Zaufania przyznany przez Krajową Izbę Gospodarczą i Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, godło Inwestor w Kapitał Ludzki przyznane przez Fundację Digital Knowledge Observatory (dawniej Fundacja Obserwatorium Zarządzania) oraz statuetkę i godło „Pracodawca przyjazny pracownikom” przyznawany przez NSZZ „Solidarność” pod honorowym patronatem Prezydenta RP.

Pobierz RAPORT ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO EMITEL za rok 2018
Pobierz RAPORT ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO EMITEL za rok 2018 (w jęz. angielskim)