Aktualności Emitel ponownie w czołówce w globalnym badaniu zaangażowania społecznego i zrównoważonego rozwoju GRESB 2019

10.09.2019

W tegorocznej edycji badania GRESB, Emitel zdobył 80 punktów przy średniej 58 punktów dla porównywalnych firm. Spółka zajęła drugie miejsce w grupie spółek porównywalnych i znalazła się w ścisłej czołówce spośród 393 uczestników badania na świecie.

Prowadzone od dziesięciu lat badania GRESB analizują przedsiębiorstwa infrastrukturalne pod kątem ich działań w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. Badanie uznawane jest za wiodący punkt odniesienia dla funduszy, które inwestują w spółki infrastrukturalne na świecie. Prowadząca badanie instytucja GRESB BV jest spółką zależną od Green Business Certification Inc., organizacji non-profit zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych.

Emitel bierze udział w badaniu od 2016 roku. W tym roku, pomimo wzrastających wymagań, spółka utrzymała wysoki wynik z roku ubiegłego na poziomie 80 punktów i zajęła drugie miejsce wśród spółek infrastrukturalnych w Europie, 14. miejsce pośród 236 uczestników badania z Europy oraz 24. miejsce w gronie 393 firm na świecie.

Obiekty wysokościowe Emitel rozsiane są po całym kraju, dlatego szczególnie ważne dla Spółki jest dbanie o ludzi i środowisko naturalne w najbliższym sąsiedztwie stacji nadawczych. Przyjazną dla środowiska gospodarkę odpadami Emitel realizuje poprzez stosowanie rozwiązań umożliwiających odzysk odpadów (recykling) oraz zgodny z zasadami ochrony środowiska proces unieszkodliwiania odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się odzyskać.

„Nasz wysoki wynik jest dowodem na to, że Emitel nieustannie poprawia swoje standardy w zakresie zaangażowania społecznego i zrównoważonego rozwoju. Realizujemy liczne projekty z zakresu ochrony środowiska, a przygotowując nasze inwestycje przestrzegamy wszelkich norm” – mówił Aleksander Skołożyński Członek Zarządu ds. Finansów Emitel S.A.

Emitel znajduje się ścisłej czołówce polskich firm wprowadzających w życie zasady społecznego zaangażowania biznesu, czego dowodzą liczne nagrody i wyróżnienia z zakresu CSR, które spółka otrzymała w 2018 roku, w tym m.in.: wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Pracodawców RP „Zdrowy pracownik, zdrowa firma”, tytuł Pracodawcy Godnego Zaufania przyznany przez Krajową Izbę Gospodarczą i Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, godło Inwestor w Kapitał Ludzki przyznane przez Fundację Digital Knowledge Observatory (dawniej Fundacja Obserwatorium Zarządzania) oraz statuetkę i godło „Pracodawca przyjazny pracownikom” przyznawany przez NSZZ „Solidarność” pod honorowym patronatem Prezydenta RP.

Badanie GRESB jest niezależnym badaniem zaangażowania społecznego i zrównoważonego rozwoju firm, w które inwestują amerykańskie fundusze inwestycyjne. ESG jest jednym z najważniejszych w Stanach Zjednoczonych wskaźników branych pod uwagę przy inwestowowaniu środków z funduszy emerytalnych na świecie. Więcej o wynikach: https://gresb.com/esg-reporting-benchmarking-infrastructure-sector-moves-mainstream/