Dostęp regulowany

Oferta

Aktualna oferta ramowa Emitel S.A. o dostępie telekomunikacyjnym w celu świadczenia usługi transmisji radiofonicznych oraz o dostępie telekomunikacyjnym w celu świadczenia usługi transmisji telewizyjnych zmieniona i zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzją nr. DHRT.WORK.6082.2.2018.373.

Raporty KPI

Emitel S.A. publikuje aktualną analizę wykonania wskaźników KPI (mierniki w procesach pomiaru stopnia realizacji przez Emitel S.A. usług dostępu na rzecz przedsiębiorców telekomunikacyjnych zamierzających świadczyć usługi transmisji sygnału RTV na rzecz nadawców).

   RAPORTY ARCHIWALNE